skip to content
 
 
 

Vinnare 2011

FÖRSTA PRIS

Storbritannien "Europe & Me"

"Europe & Me" är ett livsstilsmagasin på webben som skapats av unga européer för unga européer. Mottot för magasinet är att "göra Europa personligt", eftersom många identifierar Europa och EU med politik och byråkrati. Magasinet grundades i september 2007 och första numret kom ut i juli 2008. Nya nummer publiceras var tredje månad på www.europeandme.eu. I januari 2011 lanserades även en blogg under namnet "6th Sense", som uppdateras regelbundet och som fungerar som ett komplement till magasinet. Magasinet grundades av åtta personer av sex olika nationaliteter och våra skribenter och läsare kommer från tjugo olika länder. På mindre än tre år har magasinet publicerat elva nummer, nått ut till en läsekrets på över 20 000 européer, lyckats få bidrag till och organiserat en workshop för unga europeiska journalister, liftat över hela Europa för att upptäcka dess många ansikten och byggt upp en nätgemenskap med över 1 100 deltagare. Över 100 skribenter har bidragit med artiklar till magasinet. Redigerare, skribenter och nätgemenskapen samarbetar på frivillig basis för att nå ett gemensamt mål: att fånga känslan i en ny, gränsöverskridande livsstil. "Europe & Me" har ansökt om Karlspriset tidigare men vann då inget pris på europeisk nivå. Vi anser dock att det faktum att vi fortfarande arbetar hårt och inte är något engångsprojekt bör räknas till vår fördel. Vi uppmuntrades att ansöka igen. Sedan förra året har projektet växt och är nu större än vi någonsin kunnat drömma om och har fått helt nya dimensioner. För ett år sedan var "Europe & Me" först och främst en bra tidning där alla samarbetade. I dag är "Europe & Me" en plattform som ger folk möjlighet att ta initiativ, förkovra sig och hitta likasinnade. Ett tecken på detta är att antalet sidor i vår ansökan har fördubblats sedan förra året. Med tanke på alla dessa nya initiativ där vi sammanför hundratals fler personer än tidigare, i kombination med allt vi hade uppnått förra året, vill vi försöka igen.

ANDRA PRIS

Grekland "Balkans Beyond Borders"

Balkans Beyond Borders 2010 BBB-projektet startade 2009 som en kortfilmstävling som följdes av en final i Belgrad. Det riktade sig till ungdomar från sydöstra Europa som var intresserade av de politiska, sociala, ekonomiska och kulturella aspekterna av regionalt samarbete och filmskapande. Projektets främsta mål var att uppmana ungdomar att tänka på situationen i sin egen region och lära sig mer om vikten av regionalt samarbete för framtida utveckling av sina egna länder. Tio kortfilmer har valts ut på förhand och visats under finalen, och den vinnande filmen har skickats vidare till filmfestivalen i Naoussa i Grekland och har även visats vid flera tillfällen efteråt. Balkans Beyond Borders 2011 År 2010 har projektet utökats och omfattar nu fyra olika komponenter. BBB:s huvudaktivitet är fortfarande att organisera en årlig temabaserad kortfilmsfestival i olika städer på Balkan. År 2010 är festivalens tema "Who is afraid of the Big Bad Crises". Ungdomar bjuds in att delta med en film som behandlar någon aspekt av begreppet "kris". De vinnande filmerna kommer att lyftas fram under årets gång, i syfte att framhäva kulturen och kreativiteten bland regionens ungdomar. Den andra komponenten är anordnandet av tre workshoppar. Tio ungdomar från olika länder kommer att träffas under en vecka i en av regionens huvudstäder där de får spela in en gemensam kortfilm som utmanar traditionella metoder för filmskapande. De tre filmerna kommer att inledas vid samma krisögonblick och konstrueras kring samma "förankringsögonblick" och indirekt återspegla hur kriser hanteras inom olika kulturella miljöer och grupper. Filmerna kommer att visas under festivalen. Den tredje komponenten utgörs av stöd till ett nätverk av personer från regionen som har gemensamma mål och intressen. "BBB-ambassadörerna" kommer att arbeta för BBB och dess mål i sitt land genom att berätta mer om våra aktiviteter på sitt lokala språk, samt komma med idéer och ta ansvar för att förverkliga dem. Akademiska seminarier kommer också att organiseras. Här kommer man att visa en kortfilm från festivalen och deltagarna får utifrån denna diskutera frågor som är viktiga för regionen. Detta syftar till att uppmuntra studenterna att specialisera sig på att studera regionen när de läser på universitetet.

TREDJE PRIS

Spanien "Escena Erasmus"

Projektet "Escena Erasmus", som lanserades 2009, är ett banbrytande europeiskt projekt som främst är inriktat på Erasmusstudenter. Syftet med projektet är att skapa ett teaternätverk som främjar utbyten bland europeiska teatersällskap i universitetsvärlden. Tanken är att det ska fungera som ett produktivt område för kulturellt och språkligt utbyte. Eftersom ett gemensamt europeiskt område för högre utbildning håller på att utvecklas anser vi att Europa även bör förenas av andra upplevelser som också har att göra med utbildning. Sådana upplevelser bör också ingå i ett område för högre utbildning. Vi anser att den akademiska världen bör ta initiativet för att främja aktiviteter som stärker europeiskt utbyte och skapar områden för integrering och förståelse bland Europas olika människor, kulturer och språk. Därför arbetar "Escena Erasmus" med att skapa ett universitetsnätverk som gör det möjligt att utbyta teaterupplevelser som främst utvecklats av Erasmusstudenter. I Europa ingår även skådespelare från olika länder som spelar teater på ett främmande språk framför en europeisk publik. "Escena Erasmus" har utvecklats och leds av unga människor med universitets- och doktorsexamen. De var tidigare verksamma i universitetsvärldens teaterrörelse och har nu skapat ett professionellt teatersällskap under namnet CRIT (Companyia de Recerca i Innovació Teatral). "Escena Erasmus" har sin bas vid universitetet i Valencia, som är det europeiska universitet som tar emot näst flest Erasmusstudenter. Det europeiska teaterprojektet "Escena Erasmus" erbjuder: - En termin och ett helt år med teaterworkshoppar och en slutföreställning för Erasmusstudenter och lokala studenter (70 procent Erasmusstudenter/30 procent lokala studenter). - Inrättande av ett teatersällskap med de studenter som deltar i workshopparna. Teatersällskapet sätter upp en årlig föreställning och åker på turné till partneruniversiteten. - Inrättande av ett nätverk för långsiktigt teaterutbyte bland europeiska universitet som är baserat vid universitetet i Valencia.