skip to content
 
 
 

Vinnare 2009

FÖRSTA PRIS

"YOUrope needs YOU!" AEGEE Krakow

"YOUrope needs YOU!" har utformats och planerats av medlemmar i det europeiska studentnätverket AEGEE. Målet är att göra det möjligt för gymnasieelever i hela EU att bli aktiva samhällsmedborgare. Genom workshopar kommer vi att öka deras kunskaper om EU, visa de möjligheter som EU har att erbjuda och med hjälp av informella utbildningsmetoder uppmuntra ungdomar att utnyttja dessa möjligheter. Projektet tänktes ut av ett internationellt projektlag under den avancerade utbildningskursen European School 2, som är inriktad på projektutveckling på EU-nivå. Initiativtagarna gjorde en undersökning och upptäckte att EU på lektionerna ofta presenteras som något konstgjort och att framställningen begränsas till historia och geografiska gränser. Genom att inga interaktiva eller informella undervisningsmetoder används minskar gymnasieelevernas intresse för EU, EU-frågor och EU:s värderingar. För att förändra detta kontaktar YOUrope needs YOU! universitetsstudenter som vill dela med sig av sina kunskaper genom att leda workshopar på gymnasieskolor, och utbildar dem till handledare. De första utbildningarna genomfördes i Tyskland och Nederländerna. Ytterligare tre utbildningar kommer att äga rum i Polen, Spanien och Turkiet. Deltagarna får ett häfte sammanställt av projektlaget med en sammanfattning av nyttiga fakta om Europa och EU, ett mångkulturellt samhälle, europeisk identitet och europeiska värderingar samt riktlinjer om organisering av workshopar. De utbildas av experter på området och ska sedan genomföra workshopar på skolorna. Den första workshopen på en gymnasieskola genomfördes i Gostyn i Polen i december 2008. EU och de möjligheter det erbjuder presenterades för elever från Polen och 30 utbytesstudenter från Frankrike. Tonåringarna visade stort intresse för ämnet och de använda metoderna och välkomnade ändringen av kursplanen. För närvarande har projektlaget tillgång till sju olika nationaliteter, med medlemmar både i och utanför EU, som samarbetar på frivillig basis och gärna vill förmedla sin vision av ett tolerant och aktivt samhälle till gymnasieelever.

 

ANDRA PRIS

"Festival Européen de Théâtre Universitaire d'Albi" Acthéa

Acthéa är en europeisk festival för universitetsteater och gatuteater. Acthéa är en vecka av sprudlande kulturaktivitet - internationell teater, konserter i olika genrer, gatuteater. Festivalen bygger på erfarenheter från en tioårig historia och har tagit form och kompletterats under årens lopp. I dag är Acthéa det största kulturevenemanget i Albi som organiseras av studenter, och dess framgång är ett bevis på vad som har uppnåtts. Festivalen äger rum under en vecka i april varje år. Varje kväll kan allmänheten se två pjäser i Albis teater, vilka framförs med glöd av begåvade unga universitetsstudenter från hela Europa. Hela veckan är fylld av aktiviteter, inklusive en dag ägnad åt barn, där de introduceras till Europa och dess kulturer genom musikföreställningar och gatuteater.

Acthéa startades sex år efter grundandet av gruvskolan i Albi-Carmaux av Mathieu Lauras, som på den tiden studerade på skolan. I dag är det en ideell studentförening som är ansluten till studentförbundet (BDE) vid Albis gruvskola. Föreningen består av omkring 30 studenter från olika årskurser på skolan. Dessa ingenjörsstudenter engagerar sig frivilligt på sin fritid för att göra evenemanget till en framgång. Erfarenheterna från de föregående tio festivalerna är till stor hjälp.

Acthéa är en kulturell möjlighet som står öppen för alla. Fler än 100 europeiska skådespelare uppträder under veckan och bidrar till att lätta upp atmosfären i staden och vidareutveckla festivalen. Huvudsyftet med festivalen är att öppna portarna till underhållningens värld för den breda allmänheten, i syfte att främja ett utbyte mellan europeiska artister och fransk publik. Det är skälet till att vi har en symbolisk inträdesavgift på 1 euro och att inträdet till konserterna är gratis. De riktigt hängivna erbjuds ett särskilt pris på 3 euro för hela veckan. Varje studenttrupp kan uppträda på sitt eget språk och dela med sig av sin kärlek till teatern. Mimik, sätt att tala, kroppsspråk och gester är alla viktiga för att skådespelarna ska göra sig förstådda hos en utländsk publik.  
Festivalen kommer 2009 att vara mer internationell än någonsin - ett antal franska och utländska studenttrupper kommer att uppträda i Albis stadsteater. I år tävlar åtta teatersällskap med varandra. Bland annat kommer vi att för första gången uppleva framträdanden av ett serbiskt och ett ryskt teatersällskap. Ett teatersällskap med unga funktionshindrade vuxna kommer att uppträda för tredje gången - Papillons Blancs (De vita fjärilarna). Årets Acthéa kan även sammanfattas i några siffror: en budget på 18 680 euro, åtta tävlande franska och utländska teatersällskap, 100 skådespelare, en teaterpublik på fler än 200 personer varje kväll, 1 000 affischer och 8 000 flygblad, upp till 200 personer i publiken på konserterna.

 

TREDJE PRIS

"Oberkante Unterlippe" Die Diplomaten in Gummistiefeln

"Oberkante Unterlippe" (Måttet är rågat) är det vitsiga namnet på ett ekologiskt inriktat, praktiskt och forskningsbaserat läroprojekt, i vilket ungdomar från Nederländerna, Polen och Ungern tillsammans med sina värdar i Soest arbetar med ett ämne som har en globalt politisk dimension. I vardagstal innebär uttrycket "Oberkante Unterlippe" att måttet är rågat eller att bägaren håller på att rinna över. Här refererar det till den ökande risken för höga vattennivåer och översvämningar i tätbefolkade kulturområden i Centraleuropa, där de industriella framstegen anses ha lett till kanaliseringen av naturliga vattendrag. "Oberkante Unterlippe" är dock även namnet på en särskild regionplaneringsundersökning av den nedre delen av floden Lippe, som är biflod till Rhen.

Projektet behandlar den politiska utmaning som översvämningsskyddet innebär, genom att det både är en demokratisk utmaning för lokala myndigheter och en uppgift som överskrider territoriella gränser. De översvämningar som inträffade sommaren 2007 var en förnyad påminnelse om att översvämningsskyddet är en fråga som måste lösas snarast, för att människor som bor nära floder inte ständigt ska behöva vara oroliga för att floderna ska svämma över vid oväder. Eftersom det i första hand är människan som orsakar klimatförändringarna och de översvämningsproblem som hänger samman med dem, har vi en skyldighet att hitta lösningar på problemet. Vi anser att våra iakttagelser när det gäller översvämningsproblem har mer än lokal relevans och kontaktade därför ungdomar i våra vänorter Strzelce Opolskie (Polen), Sárospatak (Ungern) och Kampen (Nederländerna), berättade om resultaten av vår undersökning av floden Lippe och föreslog att de skulle diskutera ämnet med oss, i praktiska termer och på plats. Naturen och miljöskyddet känner inte några gränser och därför måste problemen analyseras och åtgärder tas fram på gränsöverskridande basis. De genomförde därefter jämförbara undersökningar av översvämningssituationen i sina hemländer: av floden Oder nära Strzelce Opolskie, av Bodrog i Sárospatak och av IJssel i Kampen. Vi kunde sedan jämföra med dessa studier vid vår gemensamma undersökning av de avsnitt av Lippes våtängar som har återställts till sitt naturliga tillstånd.

På hösten 2007 samlades alla deltagare som en internationell arbetsgrupp på stranden av Lippe och genomförde gemensamma ekologiska och biologiska fältstudier. "Finns det lokala lösningar på globala problem?" Det var frågan vi antog som centralt tema för projektet, i vilket det upprättas en länk mellan åtgärder på det lokala planet och samhälleliga uppgifter på global nivå. Vi vill visa att man alltid känner av globaliseringens effekter även på det lokala planet och att de berör enskilda människor. Men vi vill även - och framför allt - hitta sätt att öka det civila samhällets demokratiska engagemang. Vi vill inte resignera inför globaliseringen utan hellre uppmuntra till deltagande och aktivt engagemang. Dessa är projektets framtida mål. Genom att de samhällen som omger de deltagande skolorna är utsatta för ett gemensamt översvämningshot finns det något som förenar dem på det område som omfattas av undersökningen, vilket gör projektet till något mer än bara ett samarbete mellan skolor. Efter att varje projektlag hade presenterat sin lokala ekologiska studie tillbringade vi tio dagar på våtängarna vid Lippe för att undersöka de påvisbara effekterna av det projekt som hade genomförts där, i syfte att återställa dem till deras naturliga tillstånd. I detta syfte bildade vi mindre grupper med deltagare från olika länder som undersökte enskilda ämnesområden mer i detalj, genom exempelvis vattenanalys och undersökningar av växt- och djurliv, men även genom grafiska presentationer och teaterframföranden om situationen och miljön. De biologiska rapporterna åtföljdes av kreativ, mediebaserad behandling och presentation av resultaten. Resultaten av undersökningarna visar att återställandet av Lippe har varit framgångsrikt, såtillvida som det nyligen återinförda naturliga växt- och djurlivet har visat sig effektivt i att begränsa låga och medelhöga översvämningsnivåer. Resultaten visar dock även att följderna av den globala uppvärmningen även går att spåra hos bioindikatorerna i Lippe-regionen. Som avrundning på projektet organiserade vi en paneldiskussion med både beslutsfattare och deltagare i projektet. Slutligen skickade vi en kopia av de praktiska resultaten och en lista med krav på politiska och ekologiska åtgärder i samtliga berörda länder till behöriga parlament och ministrar. Genom dr Peter Liese, en ledamot av Europaparlamentet som också deltog i paneldiskussionen, hålls även Europaparlamentet och EU:s ansvariga kommissionsledamot informerade. Projektet fick ett stort experterkännande när det vann miljöpriset i Nordrhein-Westfalen, som tilldelas inom ramen för tävlingen Jugend forscht" (Unga forskare), där några av våra deltagare presenterade projektet. Vi håller för närvarande på att förbereda en fortsättning på projektet: på hösten 2009 planerar vi att genomföra ett evenemang i Nederländerna med namnet "Klimatförändringens effekter i Nederländerna" (arbetsnamn) under ledning av våra nederländska kolleger. Ungdomar från fem länder (Nederländerna, Polen, Ungern, Sverige och Tyskland) kommer att delta. Det blir vårt femtonde gemensamma europeiska projekt.

 .