skip to content
 
 
 

Vinnare 2010

FÖRSTA PRIS

Deutschland/TYSKLAND´´ Europeiska CNC-nätverket - tåg för Europa´´

"Tåg för Europa" stod i centrum för detta enastående Comeniuspartnerskap mellan skolor med en lyckad projektidé, som i november 2006 kom till på initiativ av yrkesskolan i Bad Kreuznach som samordnande skola. "Tåg för Europa" är det hittills största Comeniuspartnerskap för skolor som främjas av Europeiska unionen. Över 1 500 praktikanter från 24 europeiska yrkesskolor konstruerade och byggde tillsammans efter Airbus-modellen de olika delarna till ett lokomotiv och satte ihop dem. Härtill kom de olika vagnarna som var och en representerar de karakteristiska kännetecknen för respektive deltagarland. "Tåg för Europa" har en spårvidd av 90 mm och en totallängd av omkring 8 meter. Både lokomotivet och vagnarna är 100 mm breda och omkring 300 mm långa. "Tåg för Europa" åker på en spårslinga som är 12 meter i diameter. För att samordna och bestämma de olika stegen i projektet krävdes sammanlagt tre projektmöten i Albi (Frankrike), Ivrea (Italien) och Barcelona (Spanien). Våren 2009 kunde de deltagande eleverna med sina lärare slutligen skörda frukterna av sitt mångåriga arbete. Med stor spänning prövade man under den kombinerade avslutningsträffen i Bad Kreuznach (Tyskland) med partnerskolan i Geel (Belgien) om alla de tillverkade delarna verkligen passade ihop med varandra och om "Tåg för Europa" med framgång kan påbörja sin färd. Evenemangen följdes av olika team från pressen, radion och TV (bl.a. också av SWR, ZDF, ZDF Infokanal och SAT.1). Den välförtjänta höjdpunkten på det mångåriga och även ganska tidskrävande gemensamma projektarbetet var en lyckad avslutningspresentation i Europaparlamentet i Bryssel. Projektidén "Tåg för Europa" symboliserar på många sätt den europeiska tanken och tydliggör på ett imponerande sätt det meningsfulla med ett europeiskt samarbete.

 

ANDRA PRIS

Éire/IRLAND ´´Du är här´´

"Du är här" är ett bokprojekt där fjorton ungdomar samarbetar för att skapa en "pantologi" (pan+antologi) där man utforskar verk av unga människor som har dragit nytta av den fria rörligheten i Europa genom att arbeta i ett annat land än det de växte upp i. Med Berlinmurens fall som utgångspunkt innehåller boken personer födda 1980 eller senare, det vill säga personer som under sin uppväxt endast känner till Berlinmuren som en historisk företeelse, och ger en bild av hur detta har skapat nya metoder inom nutida antropologi, bildkonst, drama, politisk verksamhet, poesi och skönlitteratur. I dagens Europa blandar unga konstnärer och aktivister former och resor i sitt arbete genom att bo utomlands men samtidigt subtilt utforska hemländernas traditioner och förväntningar. Den generation som har växt upp i Europa efter murens fall känner inte längre något behov av att leva upp till nationella förväntningar, utan vill istället leva efter sina egna personliga erfarenheter av gränslösa arbets- och resemöjligheter, som underlättas av översättningar och Internet. Sådana konstnärliga och intellektuella projekt och verksamheter ges utrymme i Du är här, vilket gör det möjligt att se om unga utövare verkligen skriver utifrån den frihet och mångfald som uppstod 1989 och därigenom utvecklar en nyare, bredare paneuropeisk tradition år 2009.

 

TREDJE PRIS

България/BULGARIEN ´´BEST Engineering Competition (BEC)´´

BEST Engineering Competition (BEC) är ett evenemang som syftar till att samla och utmana unga européer från olika länder med olika kultur, mentalitet och språk. Evenemanget anordnades tack vare det volontärarbete som utförts av medlemmar från BEST i Sofia. I dagens värld med dess snabba tekniska utveckling är det ytterst viktigt att unga specialister är öppna för nya idéer. Det krävs emellertid också att de samtidigt har förmågan att bevara en egen identitet och ideologi. Detta utgör grunden för den mångfald som är nödvändig för framsteg i dagens öppna och sammanlänkade värld. BEC samlade 21 deltagare från 11 europeiska länder. De tillhandahölls logi, mat, transporter och kulturaktiviteter. Samtliga deltagare hade valts ut bland totalt 150 sökande studenter från tekniska universitet från hela Europa. Deltagarna delades in i fem multinationella grupper och tävlingen utgjordes av en fallstudie, där uppgiften var att utforma en robot som använder sig av miljövänliga energikällor för att samla och separera matrester och avfall, och ett grupparbete, där deltagarna fick bygga en sensorbaserad robot som kunde följa en vriden linje automatiskt. Presentationsdagen hölls vid tekniska universitetet i Sofia. Auditoriet utgjordes av 100 studenter, officiella gäster som t.ex. företagsföreträdare, rektorn och fakultetsordförandena. Evenemanget dokumenterades av nationella medier, däribland BTV och PRO-bg. Det fanns ett särskilt program för att ge utlänningar möjlighet att ta del av den bulgariska atmosfären och kulturen, däribland en weekendresa till Plovdiv, en bulgarisk afton, lektioner i det bulgariska språket, stadsbesök och en internationell afton. Den ypperliga kombinationen av skilda kulturer var mycket positiv ur alla aspekter. Tävlingen i ingenjörskonst är ett utmärkt exempel på hur européer kan samarbeta för att tillsammans uppnå mål och upprätthålla den europeiska andan!

 .