Относно

Приветствие

AFCO Chair Tajani AFCO Chair Tajani
AFCO Committee Chair © European Union 2019 - EP
Добре дошли на уебстраниците на комисията по конституционни въпроси (AFCO), която отговаря за институционалните аспекти на процеса на европейска интеграция, по-специално прилагането на Договорите и ако е необходимо, тяхното изменение. Това е също така комисията, компетентна по въпросите, свързани с Правилника за дейността на Европейския парламент.

Въпросите относно институциите и механизмите за вземане на решения често се възприемат като твърде абстрактни, но те са от съществено значение, за да може Съюзът да постигне политическите цели, които желаят гражданите. През този парламентарен мандат нашата комисия ще се съсредоточи върху това ЕС да стане по-ефективен, по-демократичен и прозрачен и по-близък до гражданите.

Наред с другото ще се борим за утвърждаване на правото на законодателна инициатива на ЕП и за гарантиране на ефективни правомощия за неговите анкетни комисии. Въпроси като европейското избирателно право, статутът на европейските политически партии, Европейската гражданска инициатива или регистърът на лобистите също ще бъдат наш приоритет.

Друга важна тема е оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Комисията AFCO ще гарантира интересите на Съюза като цяло и ще осигури защитата на правата на всички европейски граждани, пребиваващи в Обединеното кралство, и на британските граждани, пребиваващи на континента.

Antonio Tajani
За контакти

Brussels Strasbourg