Най-нови документи

Някои от тези документи може да не са налични на Вашия език, но в такъв случай автоматично ще Ви бъде предложена друга езикова версия. Появява се икона, представляваща предложената езикова версия. (e.g.: FR ).

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 AFCO_AB(2020)657484 PE657.484v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

СТАНОВИЩЕ относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

11-09-2020 AFCO_AD(2020)654024 PE654.024v03-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно прилагането на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки

09-09-2020 AFCO_PA(2020)648270 PE648.270v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

СТАНОВИЩЕ относно публичния достъп до документи (член 122, параграф 7) – годишен доклад за периода 2016 – 2018 г.

02-09-2020 AFCO_AD(2020)648269 PE648.269v02-00 AFCO
Loránt VINCZE

СТАНОВИЩЕ относно препоръката до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество

02-09-2020 AFCO_AD(2020)653752 PE653.752v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели

01-09-2020 AFCO_AD(2020)654031 PE654.031v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

Становище относно предложението за решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (

28-08-2020 AFCO_AL(2020)655594 PE655.594v02-00 AFCO
Sandro GOZI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 16 - Проект на становище Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели

19-08-2020 AFCO_AM(2020)655899 PE655.899v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 265 - Проект на доклад Равносметка след изборите за Европейски парламент

20-07-2020 AFCO_AM(2020)655711 PE655.711v01-00 AFCO
Pascal DURAND

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 93 - Проект на становище Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

17-07-2020 AFCO_AM(2020)655681 PE655.681v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 49 - Проект на становище Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество

13-07-2020 AFCO_AM(2020)655648 PE655.648v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно измененията на Правилника за дейността с цел да се гарантира функционирането на Парламента при извънредни обстоятелства

10-07-2020 AFCO_PR(2020)654009 PE654.009v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

MINUTES - Tuesday, 7 July 2020 EN

07-07-2020 AFCO_PV(2020)07-07-1 PE654.108v01-00 AFCO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

06-07-2020 AFCO_PA(2020)654024 PE654.024v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година

02-07-2020 AFCO_PA(2020)654031 PE654.031v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 2 юли 2020 г.

02-07-2020 AFCO_PV(2020)07-02-1 PE654.093v01-00 AFCO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно равносметката след изборите за Европейски парламент

12-06-2020 AFCO_PR(2020)653777 PE653.777v01-00 AFCO
Pascal DURAND

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ Относно препоръката до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество

10-06-2020 AFCO_PA(2020)653752 PE653.752v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 8 юни 2020 г.

08-06-2020 AFCO_PV(2020)06-08-1 PE653.775v01-00 AFCO

СТАНОВИЩЕ относно положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 33 - Проект на становище Публичен достъп до документи (член 122, параграф 7) – годишен доклад за периода 2016 – 2018 г.

03-06-2020 AFCO_AM(2020)652576 PE652.576v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

СТАНОВИЩЕ относно препоръките относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

27-05-2020 AFCO_AD(2020)648463 PE648.463v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ПРОТОКОЛ - Вторник, 26 май 2020 г.

26-05-2020 AFCO_PV(2020)05-26-1 PE652.552v01-00 AFCO

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 85 - Проект на становище Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

07-05-2020 AFCO_AM(2020)650681 PE650.681v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

29-04-2020 AFCO_AD(2020)650589 PE650.589v01-00 AFCO
Pascal DURAND

Становище относно насоките за бюджета за 2021 г. – раздел III

20-04-2020 AFCO_AL(2020)650505 PE650.505v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно препоръките относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

16-04-2020 AFCO_PA(2020)648463 PE648.463v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Насоки за обработването на искания от група граждани (за проверка на зачитането от страна на европейските политически партии или фондации на ценностите, на които се основава Съюзът)

16-03-2020 AFCO_CM(2020)646887 PE646.887v03-00 AFCO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно публичния достъп до документи (член 122, параграф 7) – годишен доклад за периода 2016 – 2018 г.

10-03-2020 AFCO_PA(2020)648269 PE648.269v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 24 - Проект на становище Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III

27-02-2020 AFCO_AM(2020)648390 PE648.390v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 – 37 - Проект на становище Положение с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.

25-02-2020 AFCO_AM(2020)648375 PE648.375v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ПРОТОКОЛ - Сряда, 19 февруари 2020 г.

19-02-2020 AFCO_PV(2020)02-19-1 PE652.278v01-00 AFCO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно насоките за бюджета за 2021 г. – раздел III

28-01-2020 AFCO_PA(2020)646930 PE646.930v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ПРОТОКОЛ - Вторник, 28 януари 2020 г.

28-01-2020 AFCO_PV(2020)01-28-1 PE648.506v01-00 AFCO

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

23-01-2020 AFCO_PV(2020)01-23-1 PE647.017v01-00 AFCO

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00 AFCO
Guy VERHOFSTADT

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00 AFCO
Pascal DURAND

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 9 декември 2019 г.

09-12-2019 AFCO_PV(2019)12-09-1 PE645.034v01-00 AFCO

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 декември 2019 г.

04-12-2019 AFCO_PV(2019)12-04-1 PE645.019v01-00 AFCO

СТАНОВИЩЕ относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2018 г.

27-11-2019 AFCO_AD(2019)643103 PE643.103v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 25 ноември 2019 г.

25-11-2019 AFCO_PV(2019)11-25-1 PE644.811v01-00 AFCO

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 25 - Проект на становище относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

20-11-2019 AFCO_AM(2019)643228 PE643.228v02-00 AFCO
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 45 - Draft opinion on the implementation of the common security and defence policy – annual report 2018 EN

19-11-2019 AFCO_AM(2019)643190 PE643.190v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

DRAFT AGENDA - Monday, 25 November 2019 EN

19-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-25_1 PE644.722v01-00 AFCO

Становище относно дейността на европейския омбудсман – годишен доклад 2018 г.

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

ПРОТОКОЛ - Вторник, 12 ноември 2019 г.

12-11-2019 AFCO_PV(2019)11-12-1 PE643.236v01-00 AFCO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2018 г.

08-11-2019 AFCO_PA(2019)643103 PE643.103v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

31-10-2019 AFCO_PA(2019)642907 PE642.907v02-00 AFCO
Pascal DURAND

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 21 октомври 2019 г.

21-10-2019 AFCO_PV(2019)10-21-1 PE642.953v01-00 AFCO

ПРОТОКОЛ - Вторник, 8 октомври 2019 г.

08-10-2019 AFCO_PV(2019)10-08-1 PE643.195v01-00 AFCO

ПРОТОКОЛ - Сряда, 25 септември 2019 г.

25-09-2019 AFCO_PV(2019)09-25-1 PE642.993v01-00 AFCO

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

04-09-2019 AFCO_AD(2019)639807 PE639.807v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

ПРОТОКОЛ - Вторник, 3 септември 2019 г.

03-09-2019 AFCO_PV(2019)09-03-1 PE641.187v01-00 AFCO

БЮДЖЕТНИ ИЗМЕНЕНИЯ Бюджет 2020

30-08-2019 AFCO_AB(2019)640653 PE640.653v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 7 - Проект на становище относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

14-08-2019 AFCO_AM(2019)639934 PE639.934v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

24-07-2019 AFCO_PA(2019)639807 PE639.807v01-00 AFCO
Antonio TAJANI