Други събития

Всички други публични събития, организирани в рамките на дейностите на комисиите и включващи външни лектори или експерти

AFCO

During the AFCO meeting of 28 January, Election-Watch.EU presented their Assessment Mission Final Report on the European elections of 2019.