Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019

10-12-2019 CJ19_PV(2019)11-06-1 PE643.200v01-00
DEVE AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 16 декември 2019 г.

09-12-2019 AFET_OJ(2019)12-16_1 PE644.862v01-00
DROI DEVE AFET

 

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

05-12-2019 AFET_AD(2019)641414 PE641.414v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

05-12-2019 AFET_AD(2019)641417 PE641.417v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019 - Thursday, 7 November 2019

05-12-2019 AFET_PV(2019)11-06-1 PE643.170v01-00
AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 декември 2019 г. - Четвъртък, 5 декември 2019 г.

28-11-2019 AFET_OJ(2019)12-04_1 PE644.815v01-00
AFET

 

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 4 - Проект на становище относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

26-11-2019 AFET_AM(2019)643132 PE643.132v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 4 - Проект на становище относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

26-11-2019 AFET_AM(2019)643133 PE643.133v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 14 октомври 2019 г.

25-11-2019 AFET_PV(2019)10-14-1 PE642.921v02-00
AFET

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 30 септември 2019 г. - Вторник, 1 октомври 2019 г.

18-11-2019 AFET_PV(2019)09-30-1 PE643.164v01-00
AFET