Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

  Opinion on the proposal for a Council decision on conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

15-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v01-00
AFET

David McALLISTER

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 21 януари 2020 г.

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET

 

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно подготовката на процеса на преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) през 2020 г., вариантите за контрол над ядрените оръжия и за ядрено разоръжаване

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

Краен срок за внасяне на изменения : 28-01-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the facilitation of the issuance of visas

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Краен срок за внасяне на изменения : 03-02-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Краен срок за внасяне на изменения : 03-02-2020

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 9 януари 2020 г.

07-01-2020 AFET_OJ(2020)01-09_1 PE645.076v01-00
AFET

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 25 ноември 2019 г.

17-12-2019 AFET_PV(2019)11-25-1 PE644.816v01-00
AFET

 

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 19 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS