Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

Chile: the government struggles to implement its reform programme
25-04-2019 Проучване

Parliamentary scrutiny of trade policies across the western world
25-03-2019 Проучване

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2019
11-02-2019 Накратко

Challenges presented by migration and refugees from a Euro-Mediterranean perspective
25-01-2019 Проучване

The Scope and Mandate of EU Special Representatives (EUSRs)
24-01-2019 Проучване

EP democracy support activities and their follow-up, and prospects for the future
18-01-2019 Проучване

Workshop: The European Parliament and the new external financing instruments
05-11-2018 Задълбочен анализ

Consequences of US trade policy on EU-US trade relations and the global trading system
17-10-2018 Проучване

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2018
01-10-2018 Накратко

The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine: a comparative perspective
19-09-2018 Проучване