Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies

23-01-2020 AGRI_AD(2020)642906 PE642.906v02-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

Становище относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

22-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v03-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 22 януари 2020 г. - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

14-01-2020 AGRI_OJ(2020)01-22_1 PE646.802v01-00
AGRI

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 декември 2019 г. - Четвъртък, 5 декември 2019 г.

13-01-2020 AGRI_PV(2019)12-04-1 PE644.947v02-00
AGRI

 

ПРОТОКОЛ - Вторник, 5 ноември 2019 г.

20-12-2019 AGRI_PV(2019)11-04-1 PE644.768v01-00
AGRI

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 18 ноември 2019 г.

19-12-2019 AGRI_PV(2019)11-18-1 PE644.773v01-00
AGRI

 

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 129 - Проект на становище Политика в областта на конкуренцията - годишен доклад за 2019 г.

11-12-2019 AGRI_AM(2019)644893 PE644.893v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 55 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

10-12-2019 AGRI_AM(2019)644887 PE644.887v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 декември 2019 г.

26-11-2019 AGRI_OJ(2019)12-04_1 PE644.774v01-00
AGRI