Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 март 2020 г.

20-02-2020 BUDG_OJ(2020)03-02_1 PE648.353v01-00
BUDG

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 17 февруари 2020 г. - Вторник, 18 февруари 2020 г.

07-02-2020 BUDG_OJ(2020)02-17_1 PE647.053v01-00
BUDG

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 17 февруари 2020 г.

07-02-2020 CJ16_OJ(2020)02-17_1 PE647.054v01-00
ECON BUDG

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 22 януари 2020 г. - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

14-01-2020 BUDG_OJ(2020)01-22_1 PE646.815v01-00
BUDG

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 13 януари 2020 г.

19-12-2019 CJ16_OJ(2020)01-13_1 PE645.044v01-00
ECON BUDG

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 12 декември 2019 г.

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 25 ноември 2019 г.

18-11-2019 BUDG_OJ(2019)11-25_1 PE643.239v01-00
BUDG

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 12 ноември 2019 г.

08-11-2019 CJ13_OJ(2019)11-12_1 PE643.006v01-00
CONT BUDG

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 6 ноември 2019 г.

25-10-2019 BUDG_OJ(2019)11-06_1 PE643.007v01-00
BUDG

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 14 октомври 2019 г.

08-10-2019 BUDG_OJ(2019)10-14_1 PE641.407v01-00
BUDG