График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

23-01-2020

08:30

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

Комисия по развитие

23-01-2020

09:00

Брюксел : PHS - P5B001

+ Редовно заседание

Комисия по икономически и парични въпроси

23-01-2020

09:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

+ Съвместно заседание

+ Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

+ Joint ECON-ENVI meeting

23-01-2020

09:15

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

Комисия по заетост и социални въпроси

23-01-2020

09:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

23-01-2020

09:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

23-01-2020

09:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

Подкомисия по правата на човека

23-01-2020

09:00

Брюксел : ASP - A3E-2

+ Редовно заседание

23-01-2020

11:00

Брюксел : ASP - A3E-2

+ Редовно заседание

23-01-2020

12:30

Брюксел : ASP - A3E-2

+ Редовно заседание

+ ДЕМОНТИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Подкомисия по сигурност и отбрана

23-01-2020

09:00

Брюксел : ASP - A3G-3

+ Редовно заседание

Комисия по бюджети

23-01-2020

09:30

Брюксел : JAN - 6Q2

+ Редовно заседание

Комисия по конституционни въпроси

23-01-2020

16:00

Брюксел : JAN - 6Q2

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ КОМИСИЯ AFCO