График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по бюджетен контрол

21-01-2020

09:00

Брюксел : ASP - A3E-2

+ Редовно заседание

21-01-2020

14:30

Брюксел : ASP - A3E-2

+ Редовно заседание

Комисия по бюджетен контрол

27-01-2020

15:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

28-01-2020

09:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

28-01-2020

14:30

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

Комисия по бюджетен контрол

19-02-2020

09:00

Брюксел : ASP - A3E-2

+ Редовно заседание

19-02-2020

14:30

Брюксел : ASP - A3E-2

+ Редовно заседание

20-02-2020

09:00

Брюксел : ASP - A3E-2

+ Редовно заседание

Комисия по бюджетен контрол

05-03-2020

09:00

Брюксел : ASP - A5G-3

+ Редовно заседание

Комисия по бюджетен контрол

16-03-2020

15:00

Брюксел : ASP - A3E-2

+ Редовно заседание

17-03-2020

09:00

Брюксел : ASP - A3E-2

+ Редовно заседание

17-03-2020

14:30

Брюксел : ASP - A3E-2

+ Редовно заседание