График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по заетост и социални въпроси

28-01-2020

09:30

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

Комисия по заетост и социални въпроси

17-02-2020

15:00

Брюксел : JAN - 6Q2

+ Редовно заседание

Комисия по заетост и социални въпроси

18-02-2020

17:15

Брюксел : JAN - 6Q2

+ с членове на ЕП

+ European parliamentary week- EMPL Committee meeting with the national parliaments

Комисия по заетост и социални въпроси

20-02-2020

09:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

20-02-2020

14:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

Комисия по заетост и социални въпроси

16-03-2020

15:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

17-03-2020

09:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

17-03-2020

14:30

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание