Най-нови документи

Някои от тези документи може да не са налични на Вашия език, но в такъв случай автоматично ще Ви бъде предложена друга езикова версия. Появява се икона, представляваща предложената езикова версия. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 28 September 2020 EN

20-10-2020 CONT_PV(2020)09-28-1 PE658.812v01-00 CONT

MINUTES - Thursday, 1 October 2020 EN

20-10-2020 CONT_PV(2020)10-01-1 PE658.826v01-00 CONT

WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 11/2020 (Discharge 2019): Energy efficiency in buildings: greater focus on cost-effectiveness still needed EN

19-10-2020 CONT_DT(2020)658933 PE658.933v02-00 CONT
Lefteris CHRISTOFOROU

WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 12/2020 (Discharge 2019): The European Investment Advisory Hub — Launched to boost investment in the EU, the Hub’s impact remains limited EN

14-10-2020 CONT_DT(2020)655654 PE655.654v02-00 CONT
Maria GRAPINI

WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 09/2020 (Discharge 2019): The EU core road network: shorter travel times but network not yet fully functional EN

08-10-2020 CONT_DT(2020)658839 PE658.839v01-00 CONT
Marian-Jean MARINESCU

ИЗМЕНЕНИЯ 35 - 246 - Проект на становище относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

30-09-2020 CONT_AM(2020)658795 PE658.795v01-00 CONT
Monika HOHLMEIER

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 3 септември 2020 г.

28-09-2020 CONT_PV(2020)09-03-1 PE657.248v01-00 CONT

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

10-09-2020 CONT_PA(2020)655861 PE655.861v01-00 CONT
Monika HOHLMEIER

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 14 - Проект на доклад Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет

10-09-2020 CONT_AM(2020)657304 PE657.304v01-00 CONT
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 16 - Проект на доклад Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 година: Общ бюджет на ЕС — Европейски икономически и социален комитет

10-09-2020 CONT_AM(2020)657305 PE657.305v01-00 CONT
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Предложения от името на комисията по бюджетен контрол във връзка с предложението за решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз

12-08-2020 CONT_AL(2020)655894 PE655.894v01-00 CONT
Monika HOHLMEIER

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 6 юли 2020 г.

23-07-2020 CONT_PV(2020)07-06-1 PE655.661v01-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 25 юни 2020 г.

20-07-2020 CONT_PV(2020)06-25-1 PE655.693v01-00 CONT

ПРОЕКТ НА ВТОРИ ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет

10-07-2020 CONT_PR(2020)653766 PE653.766v02-00 CONT
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ПРОЕКТ НА ВТОРИ ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

07-07-2020 CONT_PR(2020)653749 PE653.749v01-00 CONT
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 7 май 2020 г.

18-06-2020 CONT_PV(2020)05-07-1 PE652.468v01-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 28 май 2020 г. - Петък, 29 май 2020 г.

17-06-2020 CONT_PV(2020)05-28-1 PE652.589v01-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 11 юни 2020 г.

17-06-2020 CONT_PV(2020)06-11-1 PE653.776v01-00 CONT

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно Специален доклад № 13/2019 на Европейската сметна палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2019 година): Етичните рамки на одитираните институции на ЕС: възможности за подобрение

16-06-2020 CONT_DT(2020)652617 PE652.617v01-00 CONT
Maria GRAPINI

ПРОТОКОЛ - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

26-05-2020 CONT_PV(2020)02-19-1 PE650.526v01-00 CONT

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за назначаване на Хелга Бергер за член на Сметната палата

26-05-2020 CONT_PR(2020)652386 PE652.386v01-00 CONT
Mikuláš PEKSA

ПРОТОКОЛ - Вторник, 21 януари 2020 г.

15-05-2020 CONT_PV(2020)01-21-1 PE646.893v01-00 CONT

Принос от името на комисията по бюджетен контрол относно препоръките за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

11-05-2020 CONT_AL(2020)650377 PE650.377v01-00 CONT
Monika HOHLMEIER

ПРОТОКОЛ - Вторник, 28 януари 2020 г.

23-04-2020 CONT_PV(2020)01-28-1 PE647.139v01-00 CONT

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно Специален доклад № 25/2019 на Европейската сметна палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2019 година): Качество на данните в областта на бюджетната подкрепа – слабости в някои показатели и при проверката на плащанията на променливи траншове

15-04-2020 CONT_DT(2020)646904 PE646.904v01-00 CONT
Lefteris CHRISTOFOROU

Становище относно насоките за бюджетната процедура за 2021 г. – раздел III

27-03-2020 CONT_AL(2020)648626 PE648.626v01-00 CONT
Monika HOHLMEIER

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 декември 2019 г. - Четвъртък, 5 декември 2019 г.

26-03-2020 CONT_PV(2019)12-04-1 PE648.460v02-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 11 ноември 2019 г. - Вторник, 12 ноември 2019 г.

24-03-2020 CONT_PV(2019)11-11-1 PE644.742v01-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 28 ноември 2019 г.

24-03-2020 CONT_PV(2019)11-28-1 PE644.861v01-00 CONT

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 151 - Проект на доклад Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите – годишен доклад за 2018 г.

10-03-2020 CONT_AM(2020)648436 PE648.436v02-00 CONT
Joachim KUHS