Най-нови документи

Някои от тези документи може да не са налични на Вашия език, но в такъв случай автоматично ще Ви бъде предложена друга езикова версия. Появява се икона, представляваща предложената езикова версия. (e.g.: FR ).

DRAFT SECOND REPORT on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section VI – European Economic and Social Committee EN

10-07-2020 CONT_PR(2020)653766 PE653.766v02-00 CONT
Tomáš ZDECHOVSKÝ

DRAFT SECOND REPORT on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section II – European Council and Council EN

07-07-2020 CONT_PR(2020)653749 PE653.749v01-00 CONT
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 7 май 2020 г.

18-06-2020 CONT_PV(2020)05-07-1 PE652.468v01-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 28 май 2020 г. - Петък, 29 май 2020 г.

17-06-2020 CONT_PV(2020)05-28-1 PE652.589v01-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 11 юни 2020 г.

17-06-2020 CONT_PV(2020)06-11-1 PE653.776v01-00 CONT

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно Специален доклад № 13/2019 на Европейската сметна палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2019 година): Етичните рамки на одитираните институции на ЕС: възможности за подобрение

16-06-2020 CONT_DT(2020)652617 PE652.617v01-00 CONT
Maria GRAPINI

ПРОТОКОЛ - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

26-05-2020 CONT_PV(2020)02-19-1 PE650.526v01-00 CONT

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за назначаване на Хелга Бергер за член на Сметната палата

26-05-2020 CONT_PR(2020)652386 PE652.386v01-00 CONT
Mikuláš PEKSA

ПРОТОКОЛ - Вторник, 21 януари 2020 г.

15-05-2020 CONT_PV(2020)01-21-1 PE646.893v01-00 CONT

Принос от името на комисията по бюджетен контрол относно препоръките за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

11-05-2020 CONT_AL(2020)650377 PE650.377v01-00 CONT
Monika HOHLMEIER

ПРОТОКОЛ - Вторник, 28 януари 2020 г.

23-04-2020 CONT_PV(2020)01-28-1 PE647.139v01-00 CONT

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно Специален доклад № 25/2019 на Европейската сметна палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2019 година): Качество на данните в областта на бюджетната подкрепа – слабости в някои показатели и при проверката на плащанията на променливи траншове

15-04-2020 CONT_DT(2020)646904 PE646.904v01-00 CONT
Lefteris CHRISTOFOROU

Становище относно насоките за бюджетната процедура за 2021 г. – раздел III

27-03-2020 CONT_AL(2020)648626 PE648.626v01-00 CONT
Monika HOHLMEIER

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 декември 2019 г. - Четвъртък, 5 декември 2019 г.

26-03-2020 CONT_PV(2019)12-04-1 PE648.460v02-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 11 ноември 2019 г. - Вторник, 12 ноември 2019 г.

24-03-2020 CONT_PV(2019)11-11-1 PE644.742v01-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 28 ноември 2019 г.

24-03-2020 CONT_PV(2019)11-28-1 PE644.861v01-00 CONT

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 151 - Проект на доклад Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите – годишен доклад за 2018 г.

10-03-2020 CONT_AM(2020)648436 PE648.436v02-00 CONT
Joachim KUHS

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 114 - Проект на доклад Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2018 г.

03-03-2020 CONT_AM(2020)648435 PE648.435v01-00 CONT
Bas EICKHOUT

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно Специален доклад № 23/2019 на Европейската сметна палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2019 година): „Стабилизиране на доходите на земеделските стопани – необходимо е да се преодолеят слабото използване на инструментите и свръхкомпенсирането, въпреки наличието на широк набор от инструменти”

26-02-2020 CONT_DT(2020)646940 PE646.940v01-00 CONT
Luke Ming FLANAGAN

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 214 - Проект на доклад Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година

17-02-2020 CONT_AM(2020)646990 PE646.990v02-00 CONT
Maria GRAPINI