Последни новини

Next meeting of the Budgetary Control Committee (CONT)

14-01-2020 - 14:10
calendar

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

21-01-2020 09:00 / 12:30 CONT
21-01-2020 14:30 / 18:30 CONT

Мултимедийна библиотека

05-12-2019 - 09:08
CONT Заседание
04-12-2019 - 14:36
CONT Заседание
04-12-2019 - 09:06
CONT Заседание

Приветствие

Monika Hohlmeier

Добре дошли в комисията по бюджетен контрол! През юли 2019 г. бях избрана за председател на тази комисия, в която заедно с 29 други колеги от общо 16 държави се ангажирам за ефективен контрол на бюджета на ЕС.

Ние контролираме и следим за правилното и целесъобразно използване на бюджета (приблизително 166 милиарда евро за 2019 г.). Основната отговорност за управлението на бюджета се носи от Европейската комисия, която разпределя основната част от всички средства. Около 80% от финансовите средства са предназначени за нашите държави членки, приблизително 13% от средствата се инвестират в световен мащаб, а около 7% се изразходват за администрацията.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки