Протоколи

Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Протоколи от последните заседания

Някои от тези документи може да не са налични на Вашия език, но в такъв случай автоматично ще Ви бъде предложена друга езикова версия. Появява се икона, представляваща предложената езикова версия. (e.g.: FR ).

MINUTES - Wednesday, 19 February 2020 - Thursday, 20 February 2020 EN

26-05-2020 CONT_PV(2020)02-19-1 PE650.526v01-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Вторник, 21 януари 2020 г.

15-05-2020 CONT_PV(2020)01-21-1 PE646.893v01-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Вторник, 28 януари 2020 г.

23-04-2020 CONT_PV(2020)01-28-1 PE647.139v01-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 декември 2019 г. - Четвъртък, 5 декември 2019 г.

26-03-2020 CONT_PV(2019)12-04-1 PE648.460v02-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 11 ноември 2019 г. - Вторник, 12 ноември 2019 г.

24-03-2020 CONT_PV(2019)11-11-1 PE644.742v01-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 28 ноември 2019 г.

24-03-2020 CONT_PV(2019)11-28-1 PE644.861v01-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Вторник, 12 ноември 2019 г.

10-12-2019 CJ13_PV(2019)11-12-1 PE644.772v01-00 BUDG CONT

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 18 ноември 2019 г.

03-12-2019 CONT_PV(2019)11-18-1 PE644.860v01-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 септември 2019 г.

07-11-2019 CONT_PV(2019)09-04-1 PE641.373v01-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Сряда, 25 септември 2019 г. - Четвъртък, 26 септември 2019 г.

07-11-2019 CONT_PV(2019)09-25-1 PE641.389v01-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Вторник, 8 октомври 2019 г.

07-11-2019 CONT_PV(2019)10-08-1 PE642.965v01-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 17 октомври 2019 г.

07-11-2019 CONT_PV(2019)10-17-1 PE642.966v01-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Сряда, 24 юли 2019 г.

30-07-2019 CONT_PV(2019)07-24-1 PE639.880v02-00 CONT

ПРОТОКОЛ - Сряда, 10 юли 2019 г.

29-07-2019 CONT_PV(2019)07-10-1 PE639.881v01-00 CONT