Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

23-01-2020 - 09:08
DEVE Заседание
22-01-2020 - 14:37
DEVE Заседание
22-01-2020 - 11:04
DEVE Заседание

Приветствие

Tomas Tobé

Добре дошли на уебсайта на комисията по развитие (DEVE), която имам честта да председателствам от юли 2019 г. насам.

Като застъпник на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и на глобалните цели, договорени през 2015 г. от всички държави – членки на ООН, нашата комисия е място за обсъждане и вземане на решения по някои от най-неотложните въпроси, пред които е изправено човечеството:

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки