Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday, 18 November 2019

12-11-2019 AFET_OJ(2019)11-18_1 PE643.169v01-00
AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 12 ноември 2019 г.

12-11-2019 EMPL_OJ(2019)11-12_1 PE643.079v02-00
EMPL

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 12 ноември 2019 г.

12-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-12_1 PE643.092v01-00
AFCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 14 ноември 2019 г.

11-11-2019 AFET_OJ(2019)11-14_1 PE643.127v01-00
AFET

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 18 November 2019

11-11-2019 ECON_OJ(2019)11-18_2 PE643.139v01-00
ECON

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 12 ноември 2019 г.

11-11-2019 ITRE_OJ(2019)11-11_1 PE643.068v02-00
ITRE

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 18 November 2019

11-11-2019 AGRI_OJ(2019)11-18_1 PE643.163v01-00
AGRI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 11 ноември 2019 г. - Вторник, 12 ноември 2019 г.

11-11-2019 DROI_OJ(2019)11-11_1 PE643.038v02-00
DROI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 12 ноември 2019 г.

08-11-2019 CJ13_OJ(2019)11-12_1 PE643.006v01-00
CONT BUDG