Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Възможно е някои документи все още да не са налични и да не се появяват на тази страница.

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 24 September 2019

24-09-2019 EMPL_OJ(2019)09-24_1 PE641.147v01-00
EMPL

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 19 септември 2019 г.

19-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-19_1 PE641.124v02-00
TRAN

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 16 September 2019

12-09-2019 ECON_OJ(2019)09-16_1 PE641.145v01-00
ECON

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 19 септември 2019 г.

11-09-2019 JURI_OJ(2019)09-19_1 PE641.137v01-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 16 септември 2019 г.

10-09-2019 LIBE_OJ(2019)09-16_1 PE641.129v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 23 септември 2019 г.

09-09-2019 FEMM_OJ(2019)09-23_1 PE641.118v01-00
FEMM

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 9 септември 2019 г.

09-09-2019 DROI_OJ(2019)09-09_1 PE640.642v02-00
DROI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 25 септември 2019 г. - Четвъртък, 26 септември 2019 г.

06-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-25_1 PE641.098v01-00
IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 12 септември 2019 г.

06-09-2019 LIBE_OJ(2019)09-12_1 PE641.092v01-00
LIBE