Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 12 декември 2019 г.

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 16 декември 2019 г.

12-12-2019 CONT_OJ(2019)12-16_1 PE644.900v01-00
CONT

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 16 декември 2019 г.

11-12-2019 ENVI_OJ(2019)12-16_2 PE644.956v01-00
ENVI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 16 декември 2019 г.

10-12-2019 LIBE_OJ(2019)12-16_1 PE644.957v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 16 декември 2019 г.

09-12-2019 AFET_OJ(2019)12-16_1 PE644.862v01-00
DROI DEVE AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 9 декември 2019 г.

09-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-09_1 PE644.866v01-00
AFCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 12 декември 2019 г.

04-12-2019 ECON_OJ(2019)12-12_1 PE644.875v01-00
ECON

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 декември 2019 г.

04-12-2019 EMPL_OJ(2019)12-04_1 PE644.747v01-00
EMPL

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 декември 2019 г. - Четвъртък, 5 декември 2019 г.

04-12-2019 REGI_OJ(2019)12-04_1 PE644.798v01-00
REGI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 декември 2019 г.

04-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-04_1 PE644.817v01-00
AFCO