Относно

Приветствие

Maria Arena, Chair, Subcommittee on Human Rights (DROI) Maria Arena, Chair, Subcommittee on Human Rights (DROI)
DROI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Добре дошли на уебстраницата на подкомисията на Европейския парламент по правата на човека.

В днешния свят, в който международното право в областта на правата на човека се нарушава постоянно, Европейският съюз остава дълбоко ангажиран със защитата и утвърждаването на универсалния характер на правата на човека във вътрешните и външните си политики.

Европейският парламент и неговата подкомисия по правата на човека (DROI) повишават осведомеността относно конкретни ситуации, свързани с правата на човека, работят с широк кръг от партньори и следят за зачитането на правата на човека във външните дейности на ЕС, като се добавя акцент върху осигуряването на съгласуваност между всички външни политики на Съюза (например в областта на търговията, убежището и миграцията) и неговата политика в областта на правата на човека.

Една от основните му роли е да упражнява действителен контрол върху прилагането на политиката на ЕС в областта на правата на човека, въздействието на Съюза и неговия принос за ефективното насърчаване на спазването на стандартите в областта на правата на човека и на принципите на правовата държава и демокрацията в държавите партньори.

Чрез обмен на мнения, проучвания и доклади, посещения в държави партньори, както и чрез международни и регионални организации за защита на правата на човека и последващи действия във връзка с резолюции по неотложни въпроси, подкомисията ще се стреми да предостави отговор на постоянно повишаващите се предизвикателства и конфликти в областта на правата на човека, да изгради общо разбиране и да проучи възможните начини за подобрение и действия.

Нашите заседания се излъчват пряко по интернет и можете да ни следите в Twitter @EP_HumanRights

Мария Арена
Председател
За контакти