Последни новини

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

21-01-2020 - 14:37
ENVI Заседание
21-01-2020 - 09:06
ENVI Заседание
20-01-2020 - 15:06
ENVI Заседание

Приветствие

Pascal CANFIN

Добре дошли на уебсайта на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI)!

Комисията ENVI има 76 членове и понастоящем е най-голямата в Европейския парламент. Това е силен символ и ясно послание, сочещо необходимостта от по бързи действия и по-амбициозни цели в борбата на ЕС срещу изменението на климата.

През настоящия мандат ще работим за създаването на законодателна рамка, позволяваща постигането на неутралност по отношение на въглеродните емисии в Европа до 2050 година. Ще настояваме да се предложи на всички европейски граждани амбициозен „зелен курс“, за да се постигне така необходимият преход към по екологосъобразна икономика. Ще гарантираме, че този преход е справедлив и в полза на всички граждани.

Ще продължим да работим и по други политически приоритети: сред тях са биологичното разнообразие, кръговата икономика, общественото здраве, безопасността на храните, качеството на въздуха и водата, използването на химикали и пестициди. Също така ще следим отблизо изпълнението на политиките, които сме приели.

На тази страница ще намерите подробна информация за нашата комисия. Ангажирам се с постигане на най-висока степен на прозрачност, за да могат гражданите по-добре да разбират нашата работа и да участват в нея.

Паскал Канфен

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки