Най-нови документи

Някои от тези документи може да не са налични на Вашия език, но в такъв случай автоматично ще Ви бъде предложена друга езикова версия. Появява се икона, представляваща предложената езикова версия. (e.g.: FR ).

OPINION on the report on the implementation of National Roma Integration Strategies: Combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe EN

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

OPINION on the determination of a clear risk of a serious breach of the rule of law by the Republic of Poland EN

08-07-2020 FEMM_AD(2020)652283 PE652.283v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 25 май 2020 г.

12-06-2020 FEMM_PV(2020)05-25-1 PE652.507v01-00 FEMM

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно доклада относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа

12-06-2020 FEMM_PA(2020)653791 PE653.791v01-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в периода след кризата

09-06-2020 FEMM_PR(2020)653727 PE653.727v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AMENDMENTS 1 - 105 - Draft opinion Determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law EN

09-06-2020 FEMM_AM(2020)653743 PE653.743v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

AMENDMENTS 1 - 80 - Draft opinion Artificial intelligence in education, culture and the audiovisual sector EN

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652604 PE652.604v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

AMENDMENTS 1 - 353 - Draft report The EU Strategy for Gender Equality EN

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652642 PE652.642v01-00 FEMM
Maria NOICHL

AMENDMENTS 354 - 433 - Draft report The EU Strategy for Gender Equality EN

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652643 PE652.643v01-00 FEMM
Maria NOICHL

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно преценката за очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша

25-05-2020 FEMM_PA(2020)652283 PE652.283v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

AMENDMENTS 1 - 84 - Draft opinion The impacts of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

12-05-2020 FEMM_AM(2020)652267 PE652.267v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

AMENDMENTS 1 - 95 - Draft opinion Reducing inequalities with a special focus on in-work poverty EN

11-05-2020 FEMM_AM(2020)650656 PE650.656v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

AMENDMENTS 1 - 265 - Draft report Gender Equality in EU’s foreign and security policy EN

29-04-2020 FEMM_AM(2020)650560 PE650.560v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно изкуствения интелект в образованието, културата и аудиовизуалния сектор

21-04-2020 FEMM_PA(2020)646839 PE646.839v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно въздействието на изменението на климата върху уязвимото население в развиващите се страни

14-04-2020 FEMM_PA(2020)650432 PE650.432v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно стратегията на ЕС за равенство между половете

08-04-2020 FEMM_PR(2020)650408 PE650.408v01-00 FEMM
Maria NOICHL

Становище относно насоките за бюджета за 2021 г. – раздел III

07-04-2020 FEMM_AL(2020)650378 PE650.378v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно намаляването на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите

06-04-2020 FEMM_PA(2020)650376 PE650.376v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно равенството между половете във външната политика и политиката на сигурност на ЕС

27-03-2020 FEMM_PR(2020)648621 PE648.621v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 декември 2019 г. - Четвъртък, 5 декември 2019 г.

05-03-2020 FEMM_PV(2019)12-04-1 PE644.925v01-00 FEMM

ПРОТОКОЛ - Сряда, 22 януари 2020 г.

05-03-2020 FEMM_PV(2020)01-22-1 PE646.922v01-00 FEMM

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.

04-03-2020 FEMM_AD(2020)646838 PE646.838v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно положението по отношение на сексуалното и репродуктивното здраве и правата в тази област в ЕС във връзка със здравето на жените

03-03-2020 FEMM_PR(2020)648429 PE648.429v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

ПРОТОКОЛ - Сряда, 6 ноември 2019 г.

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-06-1 PE644.779v01-00 FEMM

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 18 ноември 2019 г.

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-18-1 PE644.786v01-00 FEMM

AMENDMENTS 1- 83 - Draft opinion Guidelines for the 2021 Budget - Section III EN

21-02-2020 FEMM_AM(2020)648371 PE648.371v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа, 2020 г.

06-02-2020 FEMM_AD(2020)646892 PE646.892v02-00 FEMM
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

DRAFT AGENDA - Tuesday, 18 February 2020 EN

06-02-2020 FEMM_OJ(2020)02-18_1 PE647.003v01-00 FEMM

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно насоките за бюджета за 2021 г. – раздел III

28-01-2020 FEMM_PA(2020)646946 PE646.946v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2018 година

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641173 PE641.173v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641174 PE641.174v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AMENDMENTS 1 - 20 - Draft opinion 2018 discharge: European Institute for Gender Equality (EIGE) EN

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AMENDMENTS 1 - 209 - Draft motion for a resolution The 25th anniversary of the International Conference on Population and Development (ICPD25) (The Nairobi Summit) EN

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 септември 2019 г.

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00 FEMM

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 23 септември 2019 г.

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-23-1 PE641.259v02-00 FEMM

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 30 септември 2019 г.

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-30-1 PE643.067v01-00 FEMM

AMENDMENTS 1 - 26 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission EN

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643136 PE643.136v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

Становище относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област — Годишен доклад за 2018 г.

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2018 година

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641173 PE641.173v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641174 PE641.174v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

02-10-2019 FEMM_AD(2019)639795 PE639.795v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AMENDMENTS 1 - 61 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections EN

09-09-2019 FEMM_AM(2019)640658 PE640.658v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

БЮДЖЕТНИ ИЗМЕНЕНИЯ Бюджет 2020

28-08-2019 FEMM_AB(2019)639987 PE639.987v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ПРОТОКОЛ - Сряда, 10 юли 2019 г.

23-08-2019 FEMM_PV(2019)07-10-1 PE640.605v01-00 FEMM

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

17-07-2019 FEMM_PA(2019)639795 PE639.795v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD