Други събития

Всички други публични събития, организирани в рамките на дейностите на комисиите и включващи външни лектори или експерти

FEMM

Gender Studies are at stake in Hungary due to the decision of the government cancelling the funding of the two existing master programmes in this field.