Документи за заседанията

Достъп до документите за заседанията

Всички документи за предстоящи или минали заседания могат да бъдат намерени на едно място. Изберете датата на заседанието, за да получите списък на съответните документи за всяка точка от дневния ред на всички налични езици. Документите могат да се отварят направо в полето на Вашия браузър, да се споделят по електронна поща или да се изтеглят и запазват.

Следващи заседания


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА FEMM

Дневен ред


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Комисия по правни въпроси
ИЗСЛУШВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪПРОСА ЗА ЖЕНИТЕ В УПРАВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ ЧРЕЗ ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ


Брюксел : JAN - 2Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА FEMM