Гласувания

Поименното гласуване е задължително за всяко отделно и/или окончателно гласуване както по законодателни, така и по незаконодателни доклади, подложени на гласуване в комисия. Освен това може да се гласува и поименно, ако председателят реши да се приложи електронно гласуване или членове на ЕП или политическа група или групи, достигащи поне високия праг в комисията, поискат поименно гласуване.

На тази страница ще намерите резултатите от поименните гласувания, от които се вижда как е гласувал всеки отделен член на ЕП.

Result of Votes - FEMM Committee Meeting of September 21-22, 2020

Result of Votes - FEMM Committee Meeting 10 September 2020

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting of July 16, 2020

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting of 03 July 2020

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting 25 June 2020

Roll Call Votes - May 25, 2020

Procedural vote concerning the decision of the FEMM Committee Coordinators' recommendation on the allocation of the Opinion on the "Determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law"

Roll Call Votes FEMM Comittee Meeting 27 November 2018

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting September 30, 2019

Roll Call Votes FEMM Committee Meeting 23 January 2019

Roll Call Votes FEMM Committee Meeting 21 November 2018

Load more