Членове

Evelyn REGNER
 • Evelyn REGNER Председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Австрия
 
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP
 • Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Заместник-председател
 • Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
 • Испания
 
Gwendoline DELBOS-CORFIELD
 • Gwendoline DELBOS-CORFIELD Заместник-председател
 • Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • Франция
 
Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ
 • Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Заместник-председател
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Гърция
 
Robert BIEDROŃ
 • Robert BIEDROŃ Заместник-председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Полша
 
Christine ANDERSON
 • Christine ANDERSON Член
 • Група „Идентичност и демокрация“
 • Германия
 
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
 • Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Литва
 
Annika BRUNA
 • Annika BRUNA Член
 • Група „Идентичност и демокрация“
 • Франция
 
Belinda DE LUCY
 • Belinda DE LUCY Член
 • Независими членове
 • Обединено кралство
 
Rosa ESTARÀS FERRAGUT
 • Rosa ESTARÀS FERRAGUT Член
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Испания