Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 22 януари 2020 г.

10-01-2020 FEMM_OJ(2020)01-22_1 PE646.755v01-00
FEMM

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 декември 2019 г. - Четвъртък, 5 декември 2019 г.

04-12-2019 FEMM_OJ(2019)12-04_1 PE644.748v02-00
FEMM

 

  AMENDMENTS 1 - 20 - Draft opinion 2018 discharge: European Institute for Gender Equality (EIGE)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

  AMENDMENTS 1 - 209 - Draft motion for a resolution The 25th anniversary of the International Conference on Population and Development (ICPD25) (The Nairobi Summit)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00
FEMM

Evelyn REGNER

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 септември 2019 г.

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00
FEMM

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 23 септември 2019 г.

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-23-1 PE641.259v02-00
FEMM

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 30 септември 2019 г.

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-30-1 PE643.067v01-00
FEMM

 

  AMENDMENTS 1 - 26 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643136 PE643.136v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Становище относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област — Годишен доклад за 2018 г.

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00
FEMM

Evelyn REGNER - Председател

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 ноември 2019 г.

05-11-2019 FEMM_OJ(2019)11-18_1 PE643.065v01-00
FEMM