Най-нови документи

Някои от тези документи може да не са налични на Вашия език, но в такъв случай автоматично ще Ви бъде предложена друга езикова версия. Появява се икона, представляваща предложената езикова версия. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 28 September 2020 EN

21-10-2020 IMCO_PV(2020)09-28-1 PE658.915v01-00 IMCO

AMENDMENTS 8 - 74 - Draft opinion amending Regulation (EU) 2017/1129 as regards the EU Recovery prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries to help the recovery from the COVID-19 pandemic EN

21-10-2020 IMCO_AM(2020)659048 PE659.048v01-00 IMCO
Virginie JORON

AMENDMENTS 1 - 110 - Draft report Implementation of Regulation (EU) No 305/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products (the Construction Products Regulation) EN

12-10-2020 IMCO_AM(2020)658822 PE658.822v01-00 IMCO
Christian DOLESCHAL

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно изпълнението на Директива 2009/81/ЕО относно възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и на Директива 2009/43/ЕО относно трансфера на продукти, свързани с отбраната

09-10-2020 IMCO_PR(2020)658808 PE658.808v01-00 IMCO
Kris PEETERS

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19

05-10-2020 IMCO_PA(2020)658733 PE658.733v02-00 IMCO
Virginie JORON

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно въздействието на правилата на ЕС в областта на свободното движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС като инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда

01-10-2020 IMCO_PA(2020)657157 PE657.157v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия за европейските МСП

30-09-2020 IMCO_AD(2020)653798 PE653.798v02-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

ПРОТОКОЛ - Сряда, 2 септември 2020 г. - Четвъртък, 3 септември 2020 г.

16-09-2020 IMCO_PV(2020)09-02-1 PE657.307v01-00 IMCO

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 117 - Проект на становище Нов план за действие за кръгова икономика

10-09-2020 IMCO_AM(2020)657284 PE657.284v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

СТАНОВИЩЕ относно изкуствения интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси

09-09-2020 IMCO_AD(2020)648565 PE648.565v02-00 IMCO
Marcel KOLAJA

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ Относно прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти (Регламент за строителните продукти)

09-09-2020 IMCO_PR(2020)655860 PE655.860v01-00 IMCO
Christian DOLESCHAL

СТАНОВИЩЕ относно новата стратегия за Европа в областта на промишлеността

03-09-2020 IMCO_AD(2020)652383 PE652.383v02-00 IMCO
Adam BIELAN

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година – всички раздели

03-09-2020 IMCO_AD(2020)654034 PE654.034v02-00 IMCO
Leszek MILLER

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 81 - Проект на становище Нова стратегия за европейските МСП

27-07-2020 IMCO_AM(2020)655651 PE655.651v01-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 6 юли 2020 г. - Вторник, 7 юли 2020 г.

15-07-2020 IMCO_PV(2020)07-06-1 PE654.094v01-00 IMCO

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 27 - Проект на становище относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година

15-07-2020 IMCO_AM(2020)655652 PE655.652v01-00 IMCO
Leszek MILLER

СТАНОВИЩЕ съдържащо препоръки към Комисията относно законодателен акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за целите на търговските дружества, извършващи дейността си онлайн

09-07-2020 IMCO_AD(2020)648645 PE648.645v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

СТАНОВИЩЕ с препоръки към Комисията относно рамката за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648496 PE648.496v02-00 IMCO
Alexandra GEESE

СТАНОВИЩЕ относно законодателния акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648599 PE648.599v02-00 IMCO
Adam BIELAN

СТАНОВИЩЕ относно правата върху интелектуалната собственост за разработването на технологии за изкуствен интелект

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648600 PE648.600v02-00 IMCO
Adam BIELAN

СТАНОВИЩЕ относно режим на гражданска отговорност във връзка с изкуствения интелект

07-07-2020 IMCO_AD(2020)648381 PE648.381v02-00 IMCO
Svenja HAHN

СТАНОВИЩЕ относно изкуствения интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие

07-07-2020 IMCO_AD(2020)650637 PE650.637v02-00 IMCO
Andreas SCHWAB

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно нов план за действие за кръгова икономика

07-07-2020 IMCO_PA(2020)652282 PE652.282v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

СТАНОВИЩЕ относно изкуствения интелект в образованието, културата и аудиовизуалния сектор

06-07-2020 IMCO_AD(2020)648349 PE648.349v02-00 IMCO
Kim VAN SPARRENTAK

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 29 юни 2020 г.

06-07-2020 IMCO_PV(2020)06-29-1 PE654.027v01-00 IMCO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година

02-07-2020 IMCO_PA(2020)654034 PE654.034v01-00 IMCO
Leszek MILLER

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 355 - Проект на доклад Преход към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите

26-06-2020 IMCO_AM(2020)653970 PE653.970v01-00 IMCO
David CORMAND

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 288 - Проект на доклад Укрепване на единния пазар: бъдещето на свободното движение на услуги

17-06-2020 IMCO_AM(2020)653761 PE653.761v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 68 - Проект на становище Изкуственият интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси

17-06-2020 IMCO_AM(2020)653820 PE653.820v01-00 IMCO
Marcel KOLAJA

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 8 юни 2020 г.

16-06-2020 IMCO_PV(2020)06-08-1 PE653.764v01-00 IMCO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия за европейските МСП

16-06-2020 IMCO_PA(2020)653798 PE653.798v01-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 121 - Проект на становище Нова промишлена стратегия за Европа

10-06-2020 IMCO_AM(2020)652522 PE652.522v02-00 IMCO
Adam BIELAN

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 49 - Проект на становище Изкуствен интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие

05-06-2020 IMCO_AM(2020)652520 PE652.520v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

ПРОТОКОЛ - Сряда, 20 май 2020 г.

04-06-2020 IMCO_PV(2020)05-20-1 PE652.569v01-00 IMCO

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 4 май 2020 г.

02-06-2020 IMCO_PV(2020)05-04-1 PE650.664v02-00 IMCO

СТАНОВИЩЕ относно препоръките относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

28-05-2020 IMCO_AD(2020)648346 PE648.346v04-00 IMCO
Kris PEETERS

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 18 май 2020 г.

28-05-2020 IMCO_PV(2020)05-18-1 PE652.405v01-00 IMCO

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 88 - Проект на становище Режим на гражданска отговорност за изкуствения интелект

27-05-2020 IMCO_AM(2020)652384 PE652.384v01-00 IMCO
Svenja HAHN

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 137 - Проект на становище Рамка за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии

27-05-2020 IMCO_AM(2020)652393 PE652.393v01-00 IMCO
Alexandra GEESE

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно новата стратегия за Европа в областта на промишлеността

26-05-2020 IMCO_PA(2020)652383 PE652.383v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 289 - Проект на доклад Предприемане на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар

20-05-2020 IMCO_AM(2020)652340 PE652.340v01-00 IMCO
Marion WALSMANN

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно изкуственият интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси

18-05-2020 IMCO_PA(2020)648565 PE648.565v01-00 IMCO
Marcel KOLAJA

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 311 - Проект на доклад Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар

18-05-2020 IMCO_AM(2020)650712 PE650.712v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

ИЗМЕНЕНИЯ 599 – 919 - Проект на доклад Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар

18-05-2020 IMCO_AM(2020)652305 PE652.305v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

ИЗМЕНЕНИЯ 312 - 598 - Проект на доклад Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар

18-05-2020 IMCO_AM(2020)652350 PE652.350v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно прехода към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите

13-05-2020 IMCO_PR(2020)650478 PE650.478v02-00 IMCO
David CORMAND

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 79 - Проект на становище Законодателен акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права

08-05-2020 IMCO_AM(2020)650628 PE650.628v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ИЗМЕНЕНИЯ 1 – 89 - Проект на становище Законодателен акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейност онлайн

07-05-2020 IMCO_AM(2020)650618 PE650.618v01-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 47 - Проект на становище Правата върху интелектуалната собственост за разработването на технологии за изкуствен интелект

07-05-2020 IMCO_AM(2020)650629 PE650.629v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно укрепването на единния пазар: бъдещето на свободното движение на услуги

06-05-2020 IMCO_PR(2020)646943 PE646.943v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно изкуствения интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие

04-05-2020 IMCO_PA(2020)650637 PE650.637v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно режим на гражданска отговорност във връзка с изкуствения интелект

28-04-2020 IMCO_PA(2020)648381 PE648.381v01-00 IMCO
Svenja HAHN

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 89 - Проект на становище Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

27-04-2020 IMCO_AM(2020)650361 PE650.361v02-00 IMCO
Kris PEETERS

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД с препоръки към Комисията относно законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар

24-04-2020 IMCO_PR(2020)648474 PE648.474v02-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

ПРОТОКОЛ - Вторник, 14 април 2020 г.

21-04-2020 IMCO_PV(2020)04-14-1 PE650.479v01-00 IMCO

Становище относно насоките за бюджета за 2021 г. – раздел III

15-04-2020 IMCO_AL(2020)647028 PE647.028v01-00 IMCO
Leszek MILLER

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ с препоръки към Комисията относно рамката за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии

15-04-2020 IMCO_PA(2020)648496 PE648.496v01-00 IMCO
Alexandra GEESE

ИЗМЕНЕНИЯ 1 – 120 - Проект на становище Изкуственият интелект в образованието, културата и аудиовизуалния сектор

15-04-2020 IMCO_AM(2020)650362 PE650.362v01-00 IMCO
Kim VAN SPARRENTAK

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 2 април 2020 г.

15-04-2020 IMCO_PV(2020)04-02-1 PE650.433v01-00 IMCO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно законодателния акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права

10-04-2020 IMCO_PA(2020)648599 PE648.599v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно правата върху интелектуалната собственост за разработването на технологии за изкуствен интелект

10-04-2020 IMCO_PA(2020)648600 PE648.600v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за целите на търговските дружества, извършващи дейността си онлайн

06-04-2020 IMCO_PA(2020)648645 PE648.645v01-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предприемането на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар

02-04-2020 IMCO_PR(2020)647016 PE647.016v01-00 IMCO
Marion WALSMANN

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно препоръките относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

26-03-2020 IMCO_PA(2020)648346 PE648.346v02-00 IMCO
Kris PEETERS

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Доклад от мисията на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите в Италия (Рим) в периода 24 – 26 февруари2020 г.

17-03-2020 IMCO_CM(2020)648475 PE648.475v02-00 IMCO

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 17 февруари 2020 г. - Вторник, 18 февруари 2020 г.

09-03-2020 IMCO_PV(2020)02-17-1 PE648.342v01-00 IMCO