Последни новини

06-11-2019 - 15:38
latest news red square sticker isolated on white

Акценти

Последни прессъобщения

  Hearings of new Commissioners-designate to take place on 14 November

08-11-2019
TRAN ITRE IMCO AFET

The Conference of Presidents (EP President and leaders of political groups) on Friday decided that the hearings of the three new Commissioners-designate take place on 14 November.

 

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

06-11-2019 - 09:09
IMCO Заседание
10-10-2019 - 09:31
JURI ITRE CULT IMCO Изслушване
08-10-2019 - 14:38
JURI IMCO ECON ITRE Заседание

Приветствие

Petra DE SUTTER

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите отговаря за законодателния надзор и контрола върху правилата на ЕС за единния пазар, включително цифровия единен пазар, митниците и защитата на потребителите.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки