Последни новини

15-01-2020 - 14:46
latest news red square sticker isolated on white

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

23-01-2020 - 09:07
IMCO Заседание
22-01-2020 - 14:38
IMCO Заседание
22-01-2020 - 09:06
IMCO Заседание

Приветствие

Petra DE SUTTER

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите отговаря за законодателния надзор и контрола върху правилата на ЕС за единния пазар, включително цифровия единен пазар, митниците и защитата на потребителите.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки