Документи за заседанията

Достъп до документите за заседанията

Всички документи за предстоящи или минали заседания могат да бъдат намерени на едно място. Изберете датата на заседанието, за да получите списък на съответните документи за всяка точка от дневния ред на всички налични езици. Документите могат да се отварят направо в полето на Вашия браузър, да се споделят по електронна поща или да се изтеглят и запазват.

Следващи заседания


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ


Брюксел : JAN - 4Q2

КООРДИНАТОРИ НА КОМИСИИТЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ