Общо търсене

Търсене

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Време за законодателен контрол относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 2018/1807 за свободното движение на нелични данни

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00
IMCO

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Време за законодателен контрол относно прилагането на Директивата за радиосъоръженията (2014/53/ЕС)

28-10-2019 IMCO_CM(2019)643000 PE643.000v01-00
IMCO

 

ПРОТОКОЛ - Вторник, 8 октомври 2019 г.

17-10-2019 IMCO_PV(2019)10-07-1 PE641.424v01-00
IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 8 октомври 2019 г.

04-10-2019 ITRE_OJ(2019)10-08_1 PE641.377v01-00
ITRE IMCO ECON

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 25 септември 2019 г. - Четвъртък, 26 септември 2019 г.

04-10-2019 IMCO_PV(2019)09-25-1 PE641.286v01-00
IMCO

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 2 септември 2019 г. - Вторник, 3 септември 2019 г.

23-09-2019 IMCO_PV(2019)09-02-1 PE641.150v02-00
IMCO

 

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

03-09-2019 IMCO_AD(2019)639801 PE639.801v03-00
IMCO

Svenja HAHN

ПРОТОКОЛ - Сряда, 24 юли 2019 г.

28-08-2019 IMCO_PV(2019)07-24-1 PE639.849v01-00
IMCO

 

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 29 - Проект на становище Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

25-07-2019 IMCO_AM(2019)639809 PE639.809v01-00
IMCO

Svenja HAHN

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

22-07-2019 IMCO_PA(2019)639801 PE639.801v02-00
IMCO

Svenja HAHN

Краен срок за внасяне на изменения : 25-07-2019