Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г.

06-02-2020 ITRE_OJ(2020)02-19_1 PE647.007v01-00
ITRE IMCO

 

Становище относно политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2019 г.

04-02-2020 IMCO_AL(2020)645059 PE645.059v02-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Председател

  MINUTES - Wednesday, 22 January 2020 - Thursday, 23 January 2020

04-02-2020 IMCO_PV(2020)01-22-1 PE646.921v01-00
IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 17 февруари 2020 г.

29-01-2020 IMCO_OJ(2020)02-17_1 PE646.965v01-00
IMCO

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 декември 2019 г. - Четвъртък, 5 декември 2019 г.

09-01-2020 IMCO_PV(2019)12-04-1 PE644.876v01-00
IMCO

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Време за законодателен контрол относно прилагането на Директивата за мрежите и информационните системи (МИС) (Директива (ЕС) 2016/1148)

09-01-2020 IMCO_CM(2020)645112 PE645.112v01-00
IMCO

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Време за законодателен контрол относно изпълнението на Регламента за строителните продукти (Регламент (ЕС) № 305/2011)

19-12-2019 IMCO_CM(2019)645035 PE645.035v01-00
IMCO

 

Становище относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

17-12-2019 IMCO_AL(2019)644752 PE644.752v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Председател

ИЗМЕНЕНИЯ 9 - 19 - Проект на становище Типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 22 януари 2020 г.

17-12-2019 IMCO_OJ(2020)01-22_1 PE645.023v01-00
IMCO