Командировки

Дадена комисия може да вземе решение да организира командировка в държава членка, в държава извън ЕС или за международна конференция. Командировките се предприемат в рамките на упражняването на правомощията, дадени на комисиите, и се състоят от ограничен брой членове на комисията. Комисиите могат също така да изпращат за не повече от три дена тричленни делегации в агенции, които по принцип попадат в тяхната сфера на отговорност. На тази страница ще намерите цялата налична информация, свързана с конкретни командировки.