Последни новини

Next Committee meeting

16-12-2019 - 21:50
Vote in Committee

Акценти

Полезни документи

Парламентарна конференция със СТО

Следващи излъчвания

20-01-2020 15:00 / 18:30 INTA
21-01-2020 09:00 / 12:30 INTA
21-01-2020 15:00 / 18:00 INTA

Мултимедийна библиотека

03-12-2019 - 15:02
INTA Заседание
03-12-2019 - 09:04
INTA Заседание
02-12-2019 - 15:01
INTA Заседание

Приветствие

Bernd Lange

Добре дошли на уебстраницата на комисията по международна търговия (INTA).

Тук можете да видите дневния ред на заседанията, работни документи, както и подробности за текущи доклади и изслушвания.

Европейският парламент играе решаваща роля за определянето на търговската политика на Съюза и е нейното демократично съзнание. Ние оценяваме всички търговски и инвестиционни споразумения на ЕС, следим внимателно работата на Комисията преди началото и по време на преговорите и вземаме съвместно решения относно правната рамка, в която се осъществява търговията. Търговските споразумения и правните актове могат да влязат в сила само с одобрението на ЕП.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки