Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  OPINION on competition policy – annual report 2019

22-01-2020 INTA_AD(2020)643140 PE643.140v02-00
INTA

Enikő GYŐRI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

20-01-2020 INTA_OJ(2020)01-20_1 PE645.045v03-00
INTA

 

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария във връзка с преговорите по член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. относно изменението на отстъпките в рамките на СТО на Швейцария за месото с подправки

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Краен срок за внасяне на изменения : 25-02-2020

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 2 декември 2019 г. - Вторник, 3 декември 2019 г.

06-01-2020 INTA_PV(2019)12-02-1 PE644.872v01-00
INTA

 

Становище относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

18-12-2019 INTA_AL(2019)645037 PE645.037v01-00
INTA

Bernd LANGE

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 30 - Проект на становище Политика в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2019 г.

09-12-2019 INTA_AM(2019)644927 PE644.927v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 декември 2019 г. - Вторник, 3 декември 2019 г.

02-12-2019 INTA_OJ(2019)12-02_1 PE644.799v02-00
INTA

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 25 ноември 2019 г.

28-11-2019 INTA_PV(2019)11-25-1 PE644.781v01-00
INTA