Последни новини

Meetings schedule

14-11-2019 - 11:49

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

06-11-2019 - 14:36
JURI Заседание
14-10-2019 - 15:07
JURI Заседание
10-10-2019 - 09:31
JURI ITRE CULT IMCO Изслушване

Приветствие

Lucy NETHSINGHA

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки