Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

19-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_1 PE647.150v03-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г.

18-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_2 PE648.295v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

11-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-20_1 PE647.039v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 6 февруари 2020 г.

30-01-2020 LIBE_OJ(2020)02-06_1 PE646.980v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 януари 2020 г. - Вторник, 28 януари 2020 г.

20-01-2020 LIBE_OJ(2020)01-27_1 PE646.862v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

14-01-2020 LIBE_OJ(2020)01-20_1 PE646.821v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 13 януари 2020 г.

08-01-2020 LIBE_OJ(2020)01-13_1 PE645.106v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 9 януари 2020 г.

20-12-2019 LIBE_OJ(2020)01-09_1 PE645.061v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 16 декември 2019 г.

10-12-2019 LIBE_OJ(2019)12-16_1 PE644.957v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 9 декември 2019 г.

03-12-2019 LIBE_OJ(2019)12-09_1 PE644.858v01-00
LIBE