Членове

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR
 • Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Испания
 
Maite PAGAZAURTUNDÚA
 • Maite PAGAZAURTUNDÚA Заместник-председател
 • група „Renew Europe“
 • Испания
 
Pietro BARTOLO
 • Pietro BARTOLO Заместник-председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Италия
 
Емил РАДЕВ
 • Емил РАДЕВ Заместник-председател
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • България
 
Magdalena ADAMOWICZ
 • Magdalena ADAMOWICZ Член
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Полша
 
Κωνσταντίνος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
 • Konstantinos ARVANITIS Член
 • Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
 • Гърция
 
Malik AZMANI
 • Malik AZMANI Член
 • група „Renew Europe“
 • Нидерландия
 
Katarina BARLEY
 • Katarina BARLEY Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Германия
 
Pernando BARRENA ARZA
 • Pernando BARRENA ARZA Член
 • Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
 • Испания
 
Nicolas BAY
 • Nicolas BAY Член
 • Група „Идентичност и демокрация“
 • Франция