Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

19-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_1 PE647.150v03-00
LIBE

 

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft recommendation on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

12-02-2020 LIBE_AM(2020)647140 PE647.140v01-00
LIBE

Петър ВИТАНОВ

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

11-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-20_1 PE647.039v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.

03-02-2020 LIBE_PR(2020)646996 PE646.996v01-00
LIBE

Clare DALY

Краен срок за внасяне на изменения : 25-02-2020

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 9 декември 2019 г.

31-01-2020 LIBE_PV(2019)12-09-1 PE644.940v01-00
LIBE

 

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2018 година

30-01-2020 LIBE_AD(2020)643088 PE643.088v04-00
LIBE

Roberta METSOLA

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 6 февруари 2020 г.

30-01-2020 LIBE_OJ(2020)02-06_1 PE646.980v01-00
LIBE

 

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година

29-01-2020 LIBE_AD(2020)643087 PE643.087v03-00
LIBE

Roberta METSOLA