Документи за заседанията

Достъп до документите за заседанията

Всички документи за предстоящи или минали заседания могат да бъдат намерени на едно място. Изберете комисията и след това датата на заседанието, за да получите списък на съответните документи за всяка точка от дневния ред на всички налични езици. Документите могат да се отварят направо в полето на Вашия браузър, да се споделят по електронна поща или да се изтеглят и запазят.

Следващи заседания

Комисия по външни работи


Брюксел : JAN - 2Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
REMOTE participation

Комисия по международна търговия


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
REMOTE participation

Комисия по рибно стопанство


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
PECH extraordinary committee meeting-Remote participation

Комисия по бюджети


Брюксел : PHS - P3C050

Редовно заседание

Комисия по култура и образование


Брюксел : JAN - 6Q2

Редовно заседание

Комисия по правни въпроси


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание

Комисия по икономически и парични въпроси


Брюксел : PHS - P1A002

Редовно заседание

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание