Документи за заседанията

Достъп до документите за заседанията

Всички документи за предстоящи или минали заседания могат да бъдат намерени на едно място. Изберете комисията и след това датата на заседанието, за да получите списък на съответните документи за всяка точка от дневния ред на всички налични езици. Документите могат да се отварят направо в полето на Вашия браузър, да се споделят по електронна поща или да се изтеглят и запазят.

Следващи заседания

Комисия по конституционни въпроси


Брюксел : JAN - 6Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
AFCO committee meeting - with remote participation

Комисия по бюджети


Брюксел : JAN - 6Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
- Remote participation

Комисия по заетост и социални въпроси


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
remote meeting - EMPL Committee meeting

Комисия по култура и образование


Брюксел : JAN - 6Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
REMOTE PARTICIPATION

Комисия по външни работи


Брюксел : JAN - 4Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
REMOTE participation

Комисия по рибно стопанство


Брюксел : JAN - 6Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
PECH Committee meeting - remote participation

Дневен ред

Комисия по транспорт и туризъм


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание
TRAN Committee meeting on 2 - 3 September 2020 (remote participation)

Дневен ред

Комисия по земеделие и развитие на селските райони


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите


Брюксел : JAN - 6Q2

Редовно заседание
Remote participation

Дневен ред

Комисия по международна търговия


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Remote participation

Дневен ред

Комисия по бюджетен контрол


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
CONT remote committee meeting

Дневен ред

Подкомисия по правата на човека


Брюксел : JAN - 6Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
REMOTE