Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Monday, 16 December 2019

21-01-2020 ENVI_PV(2019)12-16-2 PE645.033v01-00
ENVI

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 декември 2019 г.

15-01-2020 CULT_PV(2019)12-04-1 PE644.997v02-00
CULT

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 11 ноември 2019 г. - Вторник, 12 ноември 2019 г.

14-01-2020 PETI_PV(2019)11-11-1 PE643.238v02-00
PETI

 

  MINUTES - Monday, 2 December 2019 - Tuesday, 3 December 2019

13-01-2020 ENVI_PV(2019)12-02-1 PE644.958v01-00
ENVI

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 декември 2019 г. - Четвъртък, 5 декември 2019 г.

13-01-2020 AGRI_PV(2019)12-04-1 PE644.947v02-00
AGRI

 

  MINUTES - Thursday, 12 December 2019

10-01-2020 BUDG_PV(2019)12-12-1 PE644.994v01-00
BUDG

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 декември 2019 г. - Четвъртък, 5 декември 2019 г.

09-01-2020 IMCO_PV(2019)12-04-1 PE644.876v01-00
IMCO

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 6 ноември 2019 г. - Четвъртък, 7 ноември 2019 г.

08-01-2020 DEVE_PV(2019)11-06-1 PE643.148v02-00
DEVE

 

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 21 ноември 2019 г.

08-01-2020 LIBE_PV(2019)11-21-1 PE644.743v01-00
LIBE

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 11 ноември 2019 г. - Вторник, 12 ноември 2019 г.

07-01-2020 DROI_PV(2019)11-11-1 PE644.727v01-00
DROI