Съобщения за членовете на ЕП


Съобщенията за членовете на ЕП се използват от комисиите за информиране на техните членове по въпроси, които не попадат в никоя от другите категории документи. Такава информация са например резюметата за посещения на делегации, срещи с експерти, въпроси към членове на Европейската комисия или публикуване на получени петиции.
Използвайте функцията търсене за всички налични съобщения за членовете на ЕП.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0148/2019 by A.P. (Polish), on behalf of inhabitants of Sławków, on the construction of a noise barrier along the national road 94 in Sławków in Poland

24-02-2020 PETI_CM(2020)648301 PE648.301v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0301/2019 by S.A. (German), signed by one other person, on the impact on health of the operation of a biogas facility and a chicken fattening facility

24-02-2020 PETI_CM(2020)648303 PE648.303v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0330/2019 by Marios Achelleos (British) on EU co-financing for the General Health System in Cyprus

24-02-2020 PETI_CM(2020)648304 PE648.304v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0395/2019 by E. K. S. (German) on a proposal for a law prohibiting the removal of the germ and the husk from grain during the milling process

24-02-2020 PETI_CM(2020)648309 PE648.309v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0569/2019 by H.R. (German) on better food labelling

24-02-2020 PETI_CM(2020)648314 PE648.314v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0572/2019 by Per Thomas Nillson (Danish) on lack of enforcing of the law on engine idling in the municipality of Copenhagen

24-02-2020 PETI_CM(2020)648315 PE648.315v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0574/2019 by J.P.B.S. (Spanish) on behalf of the Plataforma Logroñesa para la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Logroño Platform for the Defence of the Public Pension System), in favour of scrapping pan-European personal pension products (PEPPs)

24-02-2020 PETI_CM(2020)648316 PE648.316v01-00
PETI

 

  Petition 0375/2019, by D.F. (German) on the Telecommunications Act in Germany Petition 0522/2019, by R.B. (German) on the Telecommunications Law in Germany

20-02-2020 PETI_CM(2020)648308 PE648.308v01-00
PETI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0079/2019, внесена от J.W., с германско гражданство, подписана от още един човек, отнасяща се до отсичането на дървета в специална защитена зона в Северен Рейн-Вестфалия

18-02-2020 PETI_CM(2019)640670 PE640.670v02-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0280/2019 by J.B. (Spanish) on the situation of Valencian orange growers

18-02-2020 PETI_CM(2020)648302 PE648.302v01-00
PETI