Най-нови документи

Някои от тези документи може да не са налични на Вашия език, но в такъв случай автоматично ще Ви бъде предложена друга езикова версия. Появява се икона, представляваща предложената езикова версия. (e.g.: FR ).

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

22-09-2020 PECH_AB(2020)657450 PE657.450v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

AMENDMENTS 1 - 47 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

11-09-2020 PECH_AM(2020)657146 PE657.146v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the agreement between the European Union and the government of the People’s Republic of China on cooperation on, and protection of, geographical indications EN

09-09-2020 PECH_PA(2020)657257 PE657.257v01-00 PECH
Nuno MELO

ПРОТОКОЛ - Вторник, 1 септември 2020 г. - Четвъртък, 3 септември 2020 г.

08-09-2020 PECH_PV(2020)09-01-1 PE657.236v01-00 PECH

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно „Повече риба в моретата?“ Мерки за насърчаване на възстановяването на запасите над максималния устойчив улов (МУУ), включително зони за възстановяване на рибните ресурси и защитени морски зони

10-07-2020 PECH_PR(2020)650373 PE650.373v01-00 PECH
Caroline ROOSE

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно последиците от повишаването на температурата на морските води за рибните запаси и за рибарството

09-07-2020 PECH_DT(2020)654107 PE654.107v01-00 PECH
Rosanna CONTE

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година

08-07-2020 PECH_PA(2020)654071 PE654.071v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 25 юни 2020 г.

29-06-2020 PECH_PV(2020)06-25-2 PE653.985v01-00 PECH

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 11 юни 2020 г. - Петък, 12 юни 2020 г.

16-06-2020 PECH_PV(2020)06-11-2 PE653.801v01-00 PECH

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 104 - Проект на доклад Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство и изпълнителният протокол към него (2020 – 2026 г.) между Европейския съюз и Република Сейшели

08-06-2020 PECH_AM(2020)652613 PE652.613v02-00 PECH
Caroline ROOSE

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 25 май 2020 г.

28-05-2020 PECH_PV(2020)05-25-2 PE652.453v02-00 PECH

ИЗМЕНЕНИЯ 26 - 107 - Проектодоклад Многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627

27-05-2020 PECH_AM(2020)652493 PE652.493v01-00 PECH
Giuseppe FERRANDINO

СТАНОВИЩЕ относно препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

26-05-2020 PECH_AD(2020)648399 PE648.399v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

ИЗМЕНЕНИЯ 92 - 371 - Проект на доклад Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола на рибарството

20-05-2020 PECH_AM(2020)650701 PE650.701v02-00 PECH
Clara AGUILERA

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 18 май 2020 г.

18-05-2020 PECH_PV(2020)05-18-1 PE652.395v01-00 PECH

ИЗМЕНЕНИЯ 372 - 683 - Проект на доклад Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 и за изменение на регламенти (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола на рибарството

15-05-2020 PECH_AM(2020)650704 PE650.704v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ИЗМЕНЕНИЯ 684 - 995 - Проект на доклад Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола на рибарството

15-05-2020 PECH_AM(2020)650705 PE650.705v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ИЗМЕНЕНИЯ 996 – 1129 - Проект на доклад Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола на рибарството

15-05-2020 PECH_AM(2020)652304 PE652.304v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 30 април 2020 г.

04-05-2020 PECH_PV(2020)04-30-1 PE650.642v01-00 PECH

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство и на изпълнителен протокол към него (2020 – 2026 г.) между Европейския съюз и Република Сейшели

29-04-2020 PECH_PR(2020)648264 PE648.264v01-00 PECH
Caroline ROOSE

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 23 април 2020 г.

28-04-2020 PECH_PV(2020)04-23-1 PE650.542v02-00 PECH

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство и на изпълнителен протокол към него (2020—2026 година) между Европейския съюз и Република Сейшели

17-04-2020 PECH_PR(2020)648263 PE648.263v01-00 PECH
Caroline ROOSE

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627

14-04-2020 PECH_PR(2020)647097 PE647.097v01-00 PECH
Giuseppe FERRANDINO

ПРОТОКОЛ - Вторник, 7 април 2020 г.

08-04-2020 PECH_PV(2020)04-07-1 PE650.402v01-00 PECH

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 55 - Проект на становище Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

06-04-2020 PECH_AM(2020)650357 PE650.357v01-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

02-04-2020 PECH_PA(2020)648399 PE648.399v02-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 69 - Проект на доклад Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Сенегал и Европейския съюз

27-02-2020 PECH_AM(2020)648400 PE648.400v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

ПРОТОКОЛ - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

25-02-2020 PECH_PV(2020)02-19-1 PE648.352v01-00 PECH

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола на рибарството

19-02-2020 PECH_PR(2020)647060 PE647.060v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на Решение на Съвета относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания

31-01-2020 PECH_PR(2020)644841 PE644.841v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за изменение на Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан

30-01-2020 PECH_PR(2020)644777 PE644.777v01-00 PECH
Rosanna CONTE

ИЗМЕНЕНИЯ 33 - 58 - Проект на доклад Въвеждане на пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в източната част на Балтийско море, събиране на данни и мерки за контрол в Балтийско море и Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на окончателното преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море

30-01-2020 PECH_AM(2020)646964 PE646.964v01-00 PECH
Niclas HERBST

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 56 - Проектодоклад Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)

30-01-2020 PECH_AM(2020)646968 PE646.968v01-00 PECH
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

28-01-2020 PECH_PR(2020)646918 PE646.918v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

28-01-2020 PECH_PR(2020)646919 PE646.919v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

27-01-2020 PECH_PV(2020)01-20-1 PE646.878v01-00 PECH

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на въвеждането на пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в източната част на Балтийско море, събирането на данни и мерките за контрол в Балтийско море, и на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на окончателното преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00 PECH
Niclas HERBST

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 2 декември 2019 г. - Вторник, 3 декември 2019 г.

11-12-2019 PECH_PV(2019)12-02-1 PE644.871v01-00 PECH

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

03-12-2019 PECH_AD(2019)641139 PE641.139v02-00 PECH
Pietro BARTOLO

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

03-12-2019 PECH_AD(2019)641153 PE641.153v04-00 PECH
Pietro BARTOLO

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) за финансовата 2018 година

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 71 - Проект на доклад Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019 – 2024 г.)

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00 PECH
João FERREIRA

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 11 ноември 2019 г. - Вторник, 12 ноември 2019 г.

20-11-2019 PECH_PV(2019)11-11-1 PE643.204v01-00 PECH

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 11 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г. : Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

14-11-2019 PECH_AM(2019)643199 PE643.199v01-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 64 - Проектостановище Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

14-11-2019 PECH_AM(2019)643202 PE643.202v01-00 PECH
Pietro BARTOLO

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019—2024 г.)

13-11-2019 PECH_PR(2019)641408 PE641.408v01-00 PECH
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)

13-11-2019 PECH_PR(2019)643077 PE643.077v01-00 PECH
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност

11-11-2019 PECH_PR(2019)643145 PE643.145v01-00 PECH
Nuno MELO

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.)

21-10-2019 PECH_PR(2019)641178 PE641.178v01-00 PECH
João FERREIRA

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019 – 2024 г.)

21-10-2019 PECH_PR(2019)642938 PE642.938v01-00 PECH
João FERREIRA

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

17-10-2019 PECH_PA(2019)641153 PE641.153v03-00 PECH
Pietro BARTOLO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) за финансовата 2018 година

16-10-2019 PECH_PA(2019)642908 PE642.908v01-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

ПРОТОКОЛ - Сряда, 2 октомври 2019 г. - Четвъртък, 3 октомври 2019 г.

10-10-2019 PECH_PV(2019)10-02-1 PE641.412v01-00 PECH

ПРОТОКОЛ - Вторник, 24 септември 2019 г.

30-09-2019 PECH_PV(2019)09-24-1 PE641.288v01-00 PECH