Документи за заседанията

Достъп до документите за заседанията

Всички документи за предстоящи или минали заседания могат да бъдат намерени на едно място. Изберете датата на заседанието, за да получите списък на съответните документи за всяка точка от дневния ред на всички налични езици. Документите могат да се отварят направо в полето на Вашия браузър, да се споделят по електронна поща или да се изтеглят и запазват.

Следващи заседания


Брюксел : JAN - 6Q1

Редовно заседание
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА PECH - ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание
PECH Committee meeting - remote participation