Общо търсене

Търсене

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

19-02-2020 PECH_OJ(2020)02-19_1 PE647.014v03-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на Решение на Съвета относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания

31-01-2020 PECH_PR(2020)644841 PE644.841v01-00
PECH

Clara AGUILERA

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за изменение на Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан

30-01-2020 PECH_PR(2020)644777 PE644.777v01-00
PECH

Rosanna CONTE

ИЗМЕНЕНИЯ 33 - 58 - Проект на доклад Въвеждане на пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в източната част на Балтийско море, събиране на данни и мерки за контрол в Балтийско море и Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на окончателното преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море

30-01-2020 PECH_AM(2020)646964 PE646.964v01-00
PECH

Niclas HERBST

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 56 - Проектодоклад Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)

30-01-2020 PECH_AM(2020)646968 PE646.968v01-00
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

28-01-2020 PECH_PR(2020)646918 PE646.918v01-00
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

28-01-2020 PECH_PR(2020)646919 PE646.919v01-00
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

27-01-2020 PECH_PV(2020)01-20-1 PE646.878v01-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

08-01-2020 PECH_OJ(2020)01-20_1 PE645.107v01-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на въвеждането на пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в източната част на Балтийско море, събирането на данни и мерките за контрол в Балтийско море, и на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на окончателното преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00
PECH

Niclas HERBST

Краен срок за внасяне на изменения : 27-01-2020