Последни новини

Next meeting of the Committee on Petitions

23-01-2020 - 09:57
Image of a meeting room with people

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

21-01-2020 - 14:40
PETI Заседание
21-01-2020 - 10:36
PETI Заседание
20-01-2020 - 15:05
PETI Заседание

Вж. също

Приветствие

За мен е удоволствие да Ви приветствам с „добре дошли“ на страницата на комисията по петиции.

С Договорите и с Хартата на основните права се гарантира правото на всички граждани и жители на Европейския съюз да отправят към Парламента, самостоятелно или съвместно с други лица, петиция по въпрос, който попада в сферите на дейност на Европейския съюз и който ги засяга пряко.

Комисията по петиции отговаря за разглеждането на тези петиции и проследяването на напредъка по тях и във връзка с това несъмнено представлява мост между гражданите и техните европейски институции.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти