Протоколи

Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Протоколи от последните заседания

Някои от тези документи може да не са налични на Вашия език, но в такъв случай автоматично ще Ви бъде предложена друга езикова версия. Появява се икона, представляваща предложената езикова версия. (e.g.: FR ).

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 2 юли 2020 г.

14-07-2020 PETI_PV(2020)07-02-1 PE654.035v01-00 PETI

ПРОТОКОЛ - Вторник, 16 юни 2020 г.

23-06-2020 PETI_PV(2020)06-16-1 PE653.828v01-00 PETI

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 30 април 2020 г.

02-06-2020 PETI_PV(2020)04-30-1 PE650.617v01-00 PETI

ПРОТОКОЛ - Вторник, 19 май 2020 г.

19-05-2020 PETI_PV(2020)05-19-1 PE652.339v01-00 PETI

ПРОТОКОЛ - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

13-03-2020 PETI_PV(2020)02-19-1 PE647.029v01-00 PETI

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

03-02-2020 PETI_PV(2020)01-20-1 PE646.857v01-00 PETI

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 11 ноември 2019 г. - Вторник, 12 ноември 2019 г.

14-01-2020 PETI_PV(2019)11-11-1 PE643.238v02-00 PETI

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 2 декември 2019 г.

12-12-2019 PETI_PV(2019)12-02-1 PE644.850v01-00 PETI

ПРОТОКОЛ - Сряда, 2 октомври 2019 г. - Четвъртък, 3 октомври 2019 г.

29-10-2019 PETI_PV(2019)10-02-1 PE641.374v01-00 PETI

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 септември 2019 г. - Четвъртък, 5 септември 2019 г.

13-09-2019 PETI_PV(2019)09-04-1 PE641.087v01-00 PETI

ПРОТОКОЛ - Сряда, 10 юли 2019 г.

17-07-2019 PETI_PV(2019)07-10-1 PE639.745v01-00 PETI