Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday, 12 December 2019

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 9 декември 2019 г.

09-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-09_1 PE644.866v01-00
AFCO

 

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019 - Thursday, 7 November 2019

05-12-2019 AFET_PV(2019)11-06-1 PE643.170v01-00
AFET

 

  Working Group on Access to Cash

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644759 PE644.759v01-00
ECON

Giorgos GEORGIOU

  Impatti PSPP su settore corporate Eurozona

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644840 PE644.840v01-00
ECON

Marco ZANNI

Институции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз: Предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация

05-12-2019 ECON_AM(2019)644844 PE644.844v02-00
ECON

 

  MINUTES - Monday, 11 November 2019 - Tuesday, 12 November 2019

05-12-2019 LIBE_PV(2019)11-11-1 PE643.183v02-00
LIBE