Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Monday, 27 January 2020

12-02-2020 SEDE_PV(2020)01-27-1 PE646.952v01-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 17 февруари 2020 г. - Вторник, 18 февруари 2020 г.

11-02-2020 SEDE_OJ(2020)02-17_1 PE647.137v01-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 януари 2020 г.

20-01-2020 SEDE_OJ(2020)01-27_1 PE646.804v01-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 22 януари 2020 г. - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

13-01-2020 SEDE_OJ(2020)01-22_1 PE646.777v01-00
SEDE

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 2 декември 2019 г. - Вторник, 3 декември 2019 г.

16-12-2019 SEDE_PV(2019)12-02-1 PE644.881v01-00
SEDE

 

ПРОТОКОЛ - Вторник, 12 ноември 2019 г.

12-12-2019 SEDE_PV(2019)11-12-1 PE643.191v02-00
SEDE

 

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 21 ноември 2019 г.

09-12-2019 SEDE_PV(2019)11-21-1 PE644.766v01-00
SEDE

 

ПРОТОКОЛ - Вторник, 8 октомври 2019 г.

26-11-2019 SEDE_PV(2019)10-08-1 PE642.853v02-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 декември 2019 г.

26-11-2019 SEDE_OJ(2019)12-02_1 PE643.193v01-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 21 ноември 2019 г.

13-11-2019 SEDE_OJ(2019)11-21_1 PE643.099v01-00
SEDE