Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

Net operating balances indicator: A distorted indicator of a Member's benefit from the EU budget
19-02-2020 Накратко

The net operating balances: Variants, emerging numbers and history
19-02-2020 Briefing

Why net operating balances are a distorted indicator of a Member State's benefit from the EU budget
19-02-2020 Briefing

"I want my money back": The history of national rebates
19-02-2020 Накратко

How to overcome the "Juste retour" obsession
19-02-2020 Накратко

EU membership benefits: Not measured by net operating balances
19-02-2020 Накратко

Strategies to overcome the "juste retour" perspective on the EU budget
19-02-2020 Briefing

The benefits of EU membership are not measured by net operating balances
19-02-2020 Briefing

The net operating balances or the "Juste retour" approach
19-02-2020 Накратко

CRR/CRD: The delegated act on Market Risk under CRR and other forthcoming delegated act in banking
19-02-2020 Briefing

Economic Governance Support Unit

Работни групи

Семинарите дават възможност на членовете на ЕП да задават въпроси и да разменят мнения с експерти по теми, свързани с парламентарната им дейност или по текущи теми.

Справочник за ЕС

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.