Последни новини

Next TRAN meeting

16-01-2020 - 11:06

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

20-01-2020 15:00 / 18:30 TRAN
21-01-2020 09:00 / 12:30 TRAN
21-01-2020 14:30 / 17:00 TRAN

Мултимедийна библиотека

03-12-2019 - 14:40
TRAN Заседание
03-12-2019 - 10:16
TRAN Заседание
06-11-2019 - 14:36
TRAN Заседание

Приветствие

Добре дошли на уебсайта на комисията по транспорт и туризъм (TRAN), който Ви предоставя пълен и подробен преглед на нейните законодателни и политически дейности.

Транспортът и туризмът – два големи икономически сектора – са изправени пред огромни предизвикателства във връзка с тревогите на гражданите на ЕС по отношение на климата и околната среда. Личното поведение по отношение на мобилността, както и индустриалните и икономическите модели, ще трябва драстично да се променят, за да може ЕС да постигне целите на Парижкото споразумение. Необходимо е спешно да се намерят решения за по-ефикасен и по-чист транспорт, който да е достъпен за всички граждани. Важно е също така финансовите средства, осигурени от бюджета на ЕС, да допринасят ефикасно както за оптимизирането на мобилността, така и за защитата на нашата околна среда.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки