Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Návrh interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, o spolupráci v rozpočtových věcech a o zdravém finančním řízení

2018/2070(ACI) Postup interinstitucionální dohody
AFCO

příslušný výbor

Přístup veřejnosti k dokumentům (čl. 122 odst. 7) - Výroční zpráva za období 2016-2018

2019/2198(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFCO

Loránt VINCZE [PPE]

stanovisko

Doporučení pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

2020/2023(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFCO

stanovisko

Práva duševního vlastnictví pro rozvoj technologií umělé inteligence

2020/2015(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFCO

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko

Umělá inteligence: otázky interpretace a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to týká EU, v oblastech civilního a vojenského využití a státní správy mimo oblast trestního práva

2020/2013(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFCO

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko

Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

2020/2012(INL) Postup pro legislativní podnět
AFCO

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko

Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III

2019/2213(BUD) Rozpočtový proces
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

stanovisko

Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy

2019/2207(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

stanovisko

Stav základních práv v Evropské unii - Výroční zpráva za období 2018-2019

2019/2199(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

stanovisko

Účelnost a subsidiarita a proporcionalita právních předpisů Evropské unie – zpráva o zdokonalení tvorby právních předpisů za roky 2017 a 2018

2019/2133(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

stanovisko